Koneen säätiönapurahat taiteen ja kulttuurin hankkeille

14.8.2012

Koneen Säätiön apurahojen hakuaika alkaa 1.8. ja päättyy 30.9. Säätiö myöntää apurahoja mm. taiteen ja kulttuurin hankkeisiin.

Etusijalla ovat uudet ja marginaalista nousevat taiteen ja kulttuurin alat sekä taidetta ja kulttuuria uudistavat, uutta luovat ja ajankohtaiset taide- ja kulttuurihankkeet sekä uusia näkökulmia sisältävät hankkeet. Tuen kohteena voivat olla myös hankkeet, joissa tieteen ja taiteen näkökulmat kohtaavat.

Apurahoja ei myönnetä yleisesti taiteelliseen työskentelyyn, vaan ennalta esitetyn työsuunnitelman toteuttamiseen. Päätöksissä suositaan työryhmien hankkeita.

Lisää tietoa apurahoista ja hakemisesta: www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/hakeminen.