Koululaiset haluavat harrastaa taidetta – muun muassa valokuvaus ja video- sekä mediataide kiinnostavat

18.3.2016

Liki 120 000 koululaista on opetus- ja kulttuuriministeriön kyselyssä kertonut  kiinnostuksestaan taiteen, kulttuurin ja liikunnan harrastamiseen harrastetunneilla kouluissa. Tulosten mukaan peruskoululaisilla on paljon ja monialaista kiinnostusta taiteen ja liikunnan harrastamiseen. Taide- ja kulttuuritoimijat voivat hakea avustusta harrastetuntien järjestämiseen tästä päivästä lähtien.

Kysely on osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Yli puolelle miljoonalle koululaiselle suunnattu kysely oli laajin tähän mennessä toteutettu valtakunnallinen kartoitus oppilaiden harrastamisesta.

Kyselyyn vastasi 59 400 tyttöä ja 58 700 poikaa. Alakoululaisia on mukana 71 300 ja yläkoululaisia 46 800. Vastanneita oli yhteensä 118 160 koululaista 230 kunnasta.

Taiteen ja kulttuurin aloista kiinnostavimpia olivat tanssi, musiikki ja valokuvaus.

Kysely on osa hallitusohjelman kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta.

Tänään avautuu avustushaku taiteen ja kulttuurin toimijoille, jotka haluavat järjestää harrastetunteja kouluissa.

Enemmistö koululaisista toivoi lisää harrastetunteja ja mahdollisuuksia käyttää koulun tiloja ja välineitä omatoimiseen harrastamiseen. Oppilaat toivoivat lisää ohjattuja harrastetunteja koulupäivän jälkeen (58 %) ja oppituntien väliin (51 %). Oppilaista 63 % haluaisi käyttää koulujen tiloja ja välineitä kavereiden kanssa harrastamiseen myös ilman ohjaajaa.

Taiteen ja kulttuurin aloista kiinnostavimpia olivat tanssi (parkour, street-, showdance), musiikki (soittaminen, musiikkitekniikka, kuorolaulu) sekä valokuvaus. Liikuntalajeista koululaisia kiinnostivat eniten jää- ja lumilajit, uinti sekä palloilulajit.

Tyttöjen ja poikien kiinnostuksen kohteissa on eroja. Tyttöjä kiinnosti erityisesti valokuvaus, tanssi, musiikki ja kuvataide. Poikia puolestaan parkour, elokuva ja animaatio, media- ja videotaide sekä kulttuuriperintö.
”On aivan mahtavaa kuulla, miten monesta eri taiteen ja kulttuurin alasta tai liikuntalajista koululaiset ovat kiinnostuneita, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Nyt, kun tulokset ovat tulleet, jaamme rahat näiden toiveiden perusteella. Taide- ja kulttuuritoimijat voivat hakea avustusta lapsia ja nuoria kiinnostavien harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai läheisissä kulttuuritiloissa, sanoo opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

”Lasten ja nuorten toiveiden kuuleminen oli ensimmäinen toimenpide tässä kärkihankkeessa. Nyt, kun tulokset ovat tulleet, jaamme rahat näiden toiveiden perusteella. Taide- ja kulttuuritoimijat voivat hakea avustusta lapsia ja nuoria kiinnostavien harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai läheisissä kulttuuritiloissa”, ministeri jatkaa.

Avustusten hakuaika on 18.3.-13.4.2016.

Kyselyssä kysyttiin myös, mitä koululaiset harrastavat tai ovat harrastaneet kouluvuosien aikana. Suosituimpia harrastuksia koulussa tai koulun ulkopuolella ovat soittaminen, kuvataide, tanssi ja kädentaidot. Liikunnan puolella harrastetaan eniten palloilulajeja, jää- ja lumilajeja sekä uintia.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeella pyritään parantamaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa sekä edistetään lasten ja nuorten luovuutta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on kolmen vuoden aikana (2016-2018) käytettävissä lastenkulttuurin ja taiteen perusopetuksen kärkihankkeeseen 7,7 miljoonaa euroa ja Tunti lisää liikuntaa -kärkihankkeeseen 21 miljoonaa euroa.

Jokainen kyselyyn vastannut koulu ja kunta saa tiedon oppilaiden kiinnostuksen kohteista. Kyselyn tulokset julkistetaan ministeriön verkkosivuilla ja välitetään myös taide- ja kulttuuritoimijoille, jotka voivat hakea koulukohtaisten tulosten pohjalta ministeriöltä kärkihankeavustusta harrastetuntien järjestämiseen kouluissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa.