Kulttuuriministeri linjaa ajankohtaisia aiheita syksyn taide- ja kulttuuripolitiikassa

15.10.2015Kirjoittaja: Hanne Heinonen

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) piti torstaina lehdistötilaisuuden, jossa nostettiin esiin syksyn 2015 ajankohtaisia taide- ja kulttuuripolitiikan aiheita. Prosenttiperiaatteen laajentaminen ja valtionosuusjärjestelmän uudistaminen herättävät keskustelua tällä hetkellä.

budjetti-420_21

Taiteen ja kulttuurin rahoitus vuoden 2016 talousarvioesityksessä

Kulttuurin ja taiteen rahoituksen osuus ensi vuoden talousarvioesityksessä on 458 milj. euroa, josta yleisten budjettivarojen osuus on 225 milj. euroa ja veikkausvoittovarojen osuus 233 milj. euroa. Yhteensä rahoitus vähenee 13 miljoonalla eurolla verrattuna kuluvaan vuoteen viime hallituskauden säästöpäätösten ja määräaikaisen rahoituksen päättymisen vuoksi. Veikkausvoittovaroista taiteen edistämiseen esitetään käytettäväksi noin 3,6 milj. euroa vähemmän kuin tänä vuonna, sillä viime hallituskauden määräaikainen työllistämisavustus loppuu.

Hallituksen kärkihankkeella parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta. Hankkeen tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua taiteeseen ja kulttuuriin. Prosenttitaiteen periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja laajemminkin kulttuuriin. Toimenpiteisiin on varattu vuosille 2016–2018 yhteensä 10 miljoonaa euroa, josta vuoden 2016 osuudeksi esitetään 1,8 miljoonaa euroa.

Kulttuurin kärkihanke: parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta

Hallitusohjelma sisältää yhden taiteen ja kulttuurin kärkihankkeen. Muut hallituskauden toimenpiteet toteutetaan ministeriön toimintasuunnitelman mukaisesti. Tämänhetkinen kulttuurin kärkihanke on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen. Kärkihankkeen tavoitteena on pysyvän muutoksen aikaansaaminen.

Kulttuurin kärkihankkeen toimenpide 1: Parannetaan epätasaisesti jakautunutta taiteen perusopetuksen ja lastenkulttuurin saatavuutta taiteenalakohtaisesti maan eri osissa, edistetään lasten ja nuorten luovia taitoja sekä monilukutaitoja.

Tarkoituksena on lisätä ja vahvistaa taiteen perusopetuksen asemaa ja lastenkulttuurin harrastustarjontaa kouluissa sekä lisätä varhaisikäisten lasten taide- ja kulttuuriosallistumista. Tavoitteena on avata koulujen tilat kulttuuritoiminnalle.

Osana kärkihanketta edistetään myös lasten ja nuorten monilukutaitoja. Tällä tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen taitoa.

Kulttuurin kärkihankkeen toimenpide 2: Laajennetaan prosenttitaiteen periaatetta yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa taiteen hyvinvointivaikutusten tukemiseksi.

Tarkoituksena on luoda nykyisen rakennushankkeisiin kytkeytyvän prosenttiperiaatteen rinnalle uusi toimintatapa, jolla voidaan sujuvoittaa taide- ja kulttuurisisältöisten hyvinvointipalveluiden hankintaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon. Sen piirissä olisivat visuaalisten taiteiden lisäksi myös muut taiteenalat ja kulttuuri laajemminkin.

Kärkihankkeelle osoitetulla määrärahalla tuetaan kuntia ja kunnille sote-palveluita tuottavia tahoja siinä, että ne pilotoivat uutta toimintamallia. Taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajina kunnille ja laitoksille voisivat olla taiteilijat ja taiteilijaryhmät, 3. sektorin toimijat, yritykset sekä taide- ja kulttuurilaitokset. Osallistuminen olisi vapaaehtoista kunnille. Pitkän tähtäyksen tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen mukaan valtion tehtävä on pilotoida hyviä malleja ja käytänteitä. Tavoitteena prosenttiperiaatteen laajentamisessa on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden takaaminen rakentamisen jälkeenkin.

Valtionosuusjärjestelmän uudistus

Niin sanotun valtionosuusjärjestelmän eli VOS-järjestelmän uudistus herättää keskustelua. Järjestelmä on saanut kritiikkiä jäykkyydestään ja staattisuudestaan. Järjestelmän ei myöskään koeta reagoivan kulttuurikentän muuttuviin tarpeisiin. Ministerin mukaan VOS-järjestelmän uudistuksella on tarkoitus luoda järjestelmä, jossa yhdistyvät pitkäjänteisyys ja mahdollisuus reagoida kulttuurikentän tarpeisiin.

Uudistus on tarkoitus ministerin mukaan käynnistää maltillisesti. Ministeriössä tullaan loppuvuodesta kartoittamaan valtionosuusjärjestelmän nykytila ja uudistamisen tarve. Alkuvuodesta ministeriö aloittaa keskustelut, joihin toivotaan taide- ja kulttuurikentän aktiivista osallistumista.

”Kuntauudistus jää kakkoseksi VOS-uudistukselle”, kommentoi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen uudistuksen laajuutta kuvatakseen.

Taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittävä työryhmä

Taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittävän työryhmän työn määräaika on 31.12.2015. Huhtikuussa 2015 työnsä aloittanut työryhmä on selvittänyt yhdessä alan toimijoiden kanssa nykyisiä näyttelynjärjestämiseen liittyviä sopimus- ja korvauskäytäntöjä sekä kuullut asiantuntijoita. Tulevissa kokouksissaan työryhmä keskittyy kehittämisehdotusten laadintaan.

Työryhmän teettämien selvitysten tulokset ja kehittämisehdotukset julkistetaan työryhmän raportin luovuttamisen yhteydessä, joka tapahtunee alkuvuodesta 2016.