Kulttuurirahaston maakuntarahastojen apurahapotti kasvaa miljoonalla

11.1.2016

Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahaston apurahahaku on alkanut. Tänä vuonna maakuntarahastot jakavat apurahoja yhteensä 11,5 miljoonan euron arvosta. Summa on miljoona euroa suurempi kuin viime vuonna.

Suomen Kulttuurirahaston 17 maakuntarahaston apurahat ovat haettavissa 10.1.-10.2.2016. Maakuntarahastot tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja.

Vuonna 2016 maakunnat jakavat apurahoja yhteensä 11,5 miljoonan arvosta kun viime vuonna apurahojen kokonaissumma oli 10,5 miljoonaa euroa. Kaikkiaan SKR:n apurahapotti kasvaa tänä vuonna kolmella miljoonalla eurolla, sillä keskusrahastosta jaetaan kaksi miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna.

Maakuntarahastot tukevat taiteen aloilla työskentelyä ja erilaisia hankkeita. Tieteen apurahat on suunnattu erityisesti väitöskirjatöihin ja niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn. Yhteisöt voivat hakea apurahoja erilaisten kulttuurihankkeiden toteuttamiseen. Apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat tai syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.

Jokainen maakuntarahasto myöntää vähintään 40 000 euroa yhtenä tai kahtena apurahana maakunnan kärkihankkeisiin. Lisäksi jokainen rahasto myöntää lasten- ja nuortenkulttuuriin vähintään 20 000 euroa. Pienimmät myönnettävät apurahat ovat 2000 euroa, poikkeuksena opintoapurahat, jotka voivat olla pienempiä. Maakuntarahastoilla on myös omia painopisteitään, esimerkiksi alueen elinvoimaa ja identiteettiä uudistavat hankkeet, yhteisöllisyys sekä lasten- ja nuortenkulttuuri.

Apurahoja haetaan verkkopalvelussa (www.skr.fi/apurahat) ja ne jaetaan kunkin maakuntarahaston omassa vuosijuhlassa keväällä.