KulttuuriVOS etenee – museoiden ja esittävän taiteen tuet uusiksi

14.2.2017

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama KulttuuriVOS-työryhmä on julkaissut linjansa valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi. 16-henkinen työryhmä esittää mm., että jatkossa tuen saamisen ehtona olisi tiettyjen laatukriteereiden täyttäminen, ja tuet olisivat määräaikaisia. Näin järjestelmän piiriin pääsisi ketterämmin uusia tahoja etenkin esittävän taiteen vapaalta kentältä.

Muusikko Jaakko Kuusiston johtama työryhmä on pohtinut elokuusta 2016 lähtien museoiden, orkestereiden ja teattereiden rahoitusjärjestelmän uudistamista. Työtä on fasilitoinut Sitra. Nyt työryhmä on julkaissut ensimmäisen väliraporttinsa, jossa se julkaisee kahdeksan teesiä ja neljä periaatetta 2019 toteutettavalle vos-uudistukselle.

Koska valtion rahoituksen määrä ei tule lisääntymään, työryhmän mielestä valtion tulee jatkossa tehdä entistä enemmän valintoja rahanjaossa. Käytännössä tämä voisi toteutua asettamalla tuen saajille laatukriteerejä. Suuri muutos olisi, että jatkossa nykyisen laskennallisen rahoitusjärjestelmän rinnalle tulisi harkinnanvaraisia tukia. Näin joudutettaisiin uusien toimijoiden, etenkin esittävien taiteiden ryhmien, pääsyä tukijärjestelmään.

#KulttuuriVOS-työryhmän laatimat rahoituksen periaatteet

1. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmä huomioi yhteiskunnan monet erilaiset kulttuuriset tarpeet.

2. Varmistetaan palvelujen alueellinen saatavuus ja monipuolisuus.

3. Uudistus kokoaa valtion rahoituksen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka koostuu eri toimijatyypit tunnistavista kategorioista ja tehtäväpohjaisista elementeistä.

4. Kaikissa kategorioissa kriteerien toteutumista tarkastellaan määräajoin. Määräajat ovat eripituisia. Tämä luo mahdollisuuksia sekä pitkäjänteiseen toimintaan että esittävissä taiteissa vaihtuvuuteen.

”Kulttuurikentän yhdessä työstämien teesien kanssa on helppo olla samaa mieltä: Elinvoimainen taide, kulttuuri ja kulttuuriperinnöstä huolehtiminen ovat sivistysvaltion tunnusmerkkejä, ja oikeus niihin kuuluu kaikille. Kulttuurilaitoksilla on palveluiden ja sisältöjen tuottajina merkittävä rooli, ja niiden rahoittaminen kuuluu valtion perustehtäviin. Uudistuksiin kannustaminen ja laadusta palkitseminen ovat tärkeitä elementtejä kulttuurin rahoituksessa”, ministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo ministeriön tiedotteessa.

Seuraavaksi työryhmä laatii varsinaisen ehdotuksen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta.