Kuvasto julkaisi hallitusohjelmatavoitteensa

1.4.2015

Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry ajaa seuraavalla hallituskaudella kolmea tavoitetta kuvataiteilijan tekijäoikeudellisen aseman edistämiseksi.

Parannusta tarvitaan niin kuvataiteilijan mahdollisuuksiin ansaita tekijänoikeuksillaan, kuvataiteen rajoitussäännöksien selkeyttämiseen kuin sopimuslisenssin käytön edistämiseen.

Kuvaston mukaan kuvataiteilijoiden ammatillista asemaa vahvistaa se, että tekijänoikeudet nähdään tärkeinä lisätuloina. Niinpä mm. taiteen ansaintamalleja ja käyttömahdollisuuksia tulee tukea tekijänoikeuspolitiikassa ja –lainsäädännössä.

Kuvataiteen rajoitussäännökset tarvitsevat selkeyttämistä, sillä tällä hetkellä kuvataiteilijoiden tekijänoikeudellinen asema on rajoitussäännösten takia heikompi kuin monen muun alan taiteilijoilla. Säännösten tulee olla selkeämpiä, eikä niitä tule lisätä.

Kolmanneksi Kuvasto toivoo parempia mahdollisuuksia sopia taiteen käytöstä muidenkin kuin edustamiensa taiteilijoiden puolesta sopimuslisenssien avulla. Kuvasto mukaan sopimuslisenssi lisää parhaimmillaan taiteen käyttöä ja tekijöiden saamia korvauksia.