Kuvasto: Oikeus näyttelykorvaukseen kuuluu kaikille taiteilijoille

5.4.2016

Tekijänoikeudellinen näyttelykorvaus ei korvaa työstä maksettavaa palkkaa, mutta lakiin perustuva korvaus on monille kuvataiteilijoille silti tärkeä lisäansio, paljastaa Kuvaston tekemä kysely. Kyselyn keskeinen havainto oli, että edelleenkin yllättävän usein luullaan, että oikeus näyttelykorvaukseen koskisi vain Kuvaston edustamia taiteilijoita. Positiivista oli, että valtaosa kyselyyn vastanneista taiteilijoista tuntee tekijänoikeutensa.

Kuvasto toteutti kesällä 2015  kyselyn, jossa kartoitettiin taiteilijoiden kokemuksia näyttelykorvauksesta museonäyttelyiden yhteydessä. Kyselyn keskeinen havainto oli, että edelleenkin yllättävän usein luullaan, että oikeus näyttelykorvaukseen koskisi vain Kuvaston edustamia taiteilijoita.

Taidemuseonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöihin liittyvä kysely suunnattiin Kuvaston taiteilija-asiakkaille, joiden puolesta järjestö kerää tekijänoikeudellisen näyttelykorvauksen. Verkkokyselyyn vastasi yhteensä 161 taiteilijaa.

Kuvaston kyselyn keskeiset tulokset

Näyttelykorvauksen merkitys taiteilijan toimeentulossa kasvaa sen mukaan, mitä pidempään taiteilija on toiminut alalla

79 % taiteilijoista tiesi oikeutensa näyttelykorvaukseen perustuvan lakiin

Lähes kaksi kolmasosaa taiteilijoista oli saanut Kuvaston kautta näyttelykorvauksia museonäyttelyistä

Taiteilijat luottavat Kuvastoon näyttelykorvausta keräävänä tahona, ja 86 % vastaajista oli sitä mieltä, että Kuvaston tulee hallinnoida näyttelykorvausta myös tulevaisuudessa

84 % oli sitä mieltä, että Suomessa tulee ottaa käyttöön taiteilijapalkka koskien museonäyttelyitä

Kyselyyn vastanneiden taiteilijoiden kokemukset paljastavat, että museonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytännöissä on edelleen parantamisen varaa. Kuvataiteen julkinen näyttäminen vertautuu musiikin soittamiseen julkisessa tilassa – molemmista kuuluu korvaus tekijälle. Toisin kuin musiikissa kuvataiteilijoiden oikeus näyttelykorvaukseen saatetaan sen sijaan taiteilijoiden mukaan kyseenalaistaa.

Vaikka kuvataiteilijat suhtautuvat kriittisesti näyttelykorvauskäytäntöihin, osoittaa kysely taiteilija-asiakkaiden luottavan Kuvastoon näyttelykorvausta hallinnoivana tahona.

Kuvataiteilijalla on tekijänoikeuslain mukainen oikeus saada korvaus teoksista, jotka ovat näyttelyn avautuessa taiteilijan omistuksessa. Kuvasto on hallinnoinut tekijänoikeudellista näyttelykorvausta edustamiensa taiteilijoiden puolesta vuodesta 1999 lähtien. Vuonna 2015 Kuvasto oli mukana myös opetus- ja kulttuuriministeriön asettamassa työryhmässä, joka selvitti taidemuseonäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä.