Kuvasto – palvelua visuaalisen alan taiteilijoille

13.12.2012

Kuvasto ry edistää ja valvoo visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeuksia sekä visuaalisen taiteen tekemisen edellytyksiä. Se edustaa Suomessa noin 2300 kotimaista kuvataiteilijaa ja kansainvälisten sisarjärjestöjen kanssa solmittujen sopimusten nojalla noin 50 000 ulkomaista taiteilijaa.

Kuvaston toiminta-alue

Kuvaston toimintaan kuuluu kuvataiteen teoskuvien käyttöön liittyvät erinäiset käyttölupa-asiat sekä näyttely- ja jälleenmyyntikorvaukset. Olennaisena osana toimintaa on myös edunvalvonta.

Toiminta-alueeseen kuuluu teosten lisensiointi laajasti eri medioihin, muun muassa julkaisuihin, sekä teosten välittäminen yleisölle Internetissä ja televisiossa. Kuvasto sopii käytön ehdoista käyttäjän kanssa ja tilittää korvaukset taiteilijoille.

Teosten näyttäminen on kuvataiteen teosten tärkeimpiä käyttötapoja. Kuvaston toimintaan tämä asia kuuluu siten, että se perii asiakkaittensa puolesta näyttämiseen liittyvän tekijänoikeuskorvauksen näyttelynjärjestäjiltä.

Kuvataiteen jälleenmyyntikorvauksia Kuvasto kerää opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä. Taidemarkkinoiden ammattilaisilta kerätyt korvaukset tilitetään kaikille korvaukseen oikeutetuille, myös niille, jotka eivät ole Kuvaston asiakkaita.

Lue lisää taidenäyttelyistä ja tekijänoikeuksista sekä jälleenmyyntikorvauksesta EU:n ART 360 -hankkeen osana tuotetuista Kuvaston oppaista.

Kuvaston toiminta on vuoden 2012 alusta alkaen laajentunut: Opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyi päätöksellään Kuvaston ns. sopimuslisenssijärjestöksi lisensioimaan museoiden kokoelmissa olevien kuvataiteen teosten kappaleiden valmistamista, ja yleisölle välittämistä kaikkien alan tekijöiden puolesta, myös niiden jotka eivät ole Kuvaston asiakkaita. Kuvaston tavoitteena on sopia taiteilijoiden puolesta tältä osin mahdollisimman laajasti museoiden kanssa. Asiasta tullaan tiedottamaan lähemmin erikseen.

Taiteilija-asiakkaaksi liittyminen

Taiteilija-asiakkaaksi voi liittyä tekijä, joka on luonut itsenäisen ja omaperäisen visuaalisen teoksen. Liittyminen tapahtuu asiakassopimuksen ja kuvataiteilijan henkilökortin lähettämisellä täytettynä Kuvaston toimistoon. Kyseiset asiakirjat ja liittymisohjeet löytyvät Kuvaston kotisivulta.

Korvausten tilityskäytäntö

Kullekin asiakkaalle laaditaan korvauslaskelma. Korvauslaskelma, jossa on ilmoitettu maksupäivä, postitetaan asiakkaille ja korvausvarat maksetaan asiakkaan tilille. Tilityssäännön mukaan korvaukset maksetaan taiteilijoille aina seuraavan vuoden kevät-kesällä tilinpäätöksen tultua vahvistetuksi. Ennen tilitystä kerätyistä korvauksista vähennetään hallinointikuluprosentti, jonka yhdistyksen vuosikokous vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä vahvistaa.

VISEK

Kuvaston yhteydessä toimii myös Visuaalisen taiteen edistämiseskus VISEK, joka jakaa kerran vuodessa apurahoja audiovisuaalisen ja digitaalisen kuvataiteen edistämiseen sekä interaktiivisten teosten tukeen. Apurahat katetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kohdistamista hyvitysmaksuvaroista.

VISEK -haku on nyt ajankohtainen, hakuaika on 17.12.2012-31.1.2013, ja tänä vuonna jaettava summa on 18 000 euroa → VISEK HAKUILMOITUS.

Osoitteessa www.kuvasto.fi löytyy kattava tietopaketti Kuvaston toiminnasta. Käy tykkämässä myös yhdistyksen Facebook-sivusta, jotta saat Kuvaston uutiset tuoreeltaan tietoosi!