Kuvataiteen kävijämäärät jatkoivat kasvuaan – Myös gallerioiden taloutta selvitettiin

8.9.2020
Lauri Anttilan ja Corinna Helenelundin yhteisnäyttely ’Pimeän keskiajan valo’ Galleria Sculptorissa Helsingissä 2019. Kuva: Titus Verhe

Kuvataiteen kävijämäärät nousivat viime vuonna entisestään, ilmenee Framen julkaisemista kuvataiteen tilastoista. Taidegallerioiden kohdalla selvitettiin lisäksi toimijoiden talouslukuja, kuten teosmyyntiä.

Suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin vuonna 2019 noin 4,8 miljoonaa käyntiä, selviää nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finlandin julkaisemista kuvataiteen tilastoista. Kasvua vuoteen 2018 oli noin viisi prosenttia.

Taidemuseoiden kävijämäärät ovat nousseet tasaisesti koko 2010-luvun ajan. Viime vuonna 67:ään taidemuseokohteeseen tehtiin noin 2,7 miljoonaa käyntiä. Taidemuseoiden käyntimäärä kasvoi lähes 13 prosenttia edellisvuodesta.

Taidegallerioihin tehtiin vuonna 2019 noin 1,4 miljoonaa käyntiä ja kuvataidetapahtumiin, kuten kesänäyttelyihin, festivaaleille ja teosvälitystapahtumiin, noin 700 000.

Tulokset valaisevat myös gallerioiden taloustilannetta

Taidegallerioden osalta selvitettiin kävijämäärien lisäksi entistä tarkemmin myös talouslukuja, kuten teosmyyntiä. Gallerioille lähetettyyn kyselyyn vastasi 56 galleriaa, joilta tiedusteltiin organisaation talouden tilasta ja mahdollisista lisärahoitustarpeista.

Kyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti vuonna 2019 oli yhteensä noin 8 miljoonaa euroa, joka jakautui 32 gallerian kesken. Galleriat myivät yhteensä noin 4 400 teosta.

Yli puolella gallerioista merkittävimmät lisärahoitustarpeet liittyvät henkilöstön palkkakuluihin ja 38 prosentilla gallerioista taiteilijoiden palkkoihin. Noin kolmasosalla lisärahoitustarve koski viestintää ja markkinointia sekä toimitilakustannuksia.

Kyselyn mukaan lisärahoituksen turvin galleriat voisivat esimerkiksi maksaa taiteilijoille näyttelykorvauksia, kattaa suuremman osan näyttelykuluista, lisätä henkilöresursseja, kehittää palvelujaan sekä turvata toiminnan tulevaisuuden.

”Lisärahoituksen myötä taiteilijat saisivat palkkaa, eivätkä maksaisi näyttelyvuokraa. Galleriaan voitaisiin palkata kokoaikainen työntekijä”, eräs kyselyyn vastannut galleristi kommentoi.

Tutustu tilastoihin Framen verkkosivuilla