Kuvataiteen tilastot 2021 julkaistu: gallerioiden kävijämäärät ja teosmyynti kasvoivat

29.9.2022
Kuvassa Galleria Sculptorin sisäänkäynti kuvattuna viistosti ja kyltti, jossa lukee gallerian nimi.
Gallerioiden myynti piristyi vuonna 2021. Kuvituskuva. Kuva: Ella-Rosa Harmanen


Taidegallerioiden teosmyynti kasvoi viime vuonna huomattavasti. Sen sijaan taidemuseoiden käyntimäärissä havaittiin hieman laskua. Näyttelypalkkion systemaattinen maksaminen gallerioissa ei tilaston mukaan ole vielä valtavirtaa. 

Nykytaiteen tiedotuskeskus Frame Contemporary Art Finland on julkaissut vuotta 2021 koskevat kuvataiteen tilastot.

Tilastoista ilmenee, että suomalaisiin kuvataidekohteisiin tehtiin kaikkiaan noin 2,7 miljoonaa käyntiä vuonna 2021. Määrä on 14 prosenttia pienempi kuin edellisvuonna, ja lähes puolet pienempi kuin vuonna 2019.

Käyntimäärien lasku kohdistui erityisesti taidemuseoihin, jotka olivat kiinni koronapandemian vuoksi keväällä 2021. Koko vuoden aikana taidemuseoihin tehtiin 1,4 miljoonaa käyntiä. Vuodesta 2011 vuoteen 2019 taidemuseoiden käyntimäärät kasvoivat noin 1,4 miljoonasta käynnistä yli 2,7 miljoonaan, mutta ovat pudonneet koronapandemian vaikutusten myötä 48 prosenttia.

Gallerioiden teosmyynti suurempaa kuin vuosiin

Vuonna 2021 Suomessa toimi 124 tilastoinnin piirissä olevaa taidegalleriaa. Gallerioihin tehtiin vuoden aikana noin 1,1 miljoonaa käyntiä, joka on 22 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Myös gallerioiden teosmyynti piristyi: tilastokyselyyn vastanneiden gallerioiden teosmyynti oli yhteensä lähes 9 miljoonaa euroa (noin 7 milj. euroa vuonna 2020). Viimeksi yhtä suuriin myyntilukuihin on päästy ensimmäisenä tilastointivuonna 2016. Suurin osa myynnistä oli jälleen yksityisten gallerioiden tekemää. Teoksia myytiin yhteensä noin 2 600.

“Olemme kuulleet gallerioilta jo parin vuoden ajan toiveikkaita kuulumisia teosmyynnin kasvusta ja on hienoa, että nyt myös tilastot kertovat samaa. Myynnin kasvu ja myös taidelainaamojen komeat luvut ovat valtavan iloinen uutinen. Samalla kyselyvastauksista käy ilmi, että monet kuvataiteen kolmannen sektorin yhteisöt painiskelevat edelleen rahoitushaasteiden kanssa”, kertoo Framen toimitusjohtaja Raija Koli.

Taidegallerioille suunnatussa kyselyssä selvitettiin ensimmäistä kertaa myös taidelainaamotoimintaa. Vuonna 2021 Suomessa toimi yhteensä 39 taidelainaamoa. Kyselyyn vastanneissa taidelainaamoissa tehtiin vuonna 2021 yhteensä noin 1 300 uutta teoslainaa. Teosten lainaamisesta ja suoraostoista kertynyt myynti oli yhteensä noin 720 000 euroa.

Näyttelypalkkio gallerioissa ei ole vielä valtavirtaa

Taidegalleriatilastossa kysyttiin myös sopimus- ja korvauskäytännöistä, kuten näyttelyvuokran perimisestä ja taiteilijoille maksettavista palkkioista.

Kyselyyn vastanneista gallerioista 57 % peri taiteilijoilta näyttelyvuokran tai -maksun ainakin osassa näyttelyitä. Gallerioista 52 % sai tuloja taideteosten myyntiprovisioista.

Näyttelypalkkion systemaattinen maksaminen gallerioissa ei tilaston mukaan ole vielä valtavirtaa. Palkkiota tai päivärahaa maksoi taiteilijoille aina tai vaihtelevasti 30 % gallerioista. Vain 16 % gallerioista kertoi maksavansa taiteilijoille aina näyttelypalkkion tai päivärahan.

Tilastoaineistoihin voi tutustua Frame Finlandin verkkosivuilla.