Kysely: Vain prosentti kuvataiteilijoista saa aina korvauksen museonäyttelyistään

18.2.2016

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran kysely osoittaa, että taidenäyttelyihin liittyvissä käytännöissä on paljon parannettavaa. Järjestöt selvittivät taiteilijoiden kokemuksia suomalaisista näyttelykäytännöistä opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän pyynnöstä. Kysely paljastaa, että vain yksi prosentti taiteilijoista saa aina korvauksen museonäyttelystään.

Kyselyn tulokset on koottu raportiksi Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä. Kysely osoittaa, että suomalaiset ammattikuvataiteilijat tekevät runsaasti ilmaista työtä julkista tukea saavissa museoissa. Vain yksi prosentti kyselyn vastaajista kertoi saavansa aina korvauksen museonäyttelystään. 22 % kertoi saaneensa jonkinlaisen korvauksen. Valtaosalle, 77 %:lle, ei oltu koskaan maksettu taiteilijapalkkiota museonäyttelystä. Kyselyn mukaan taiteilijoilla on museonäyttelyissä useita työtehtäviä. Esimerkiksi kaksi kolmesta taiteilijasta on osallistunut näyttelyn suunnitteluun ja yhdeksän kymmenestä on osallistunut teosten kuljetukseen.

Kysely toteutettiin kesällä 2015, ja siihen osallistuivat Ornamon taidejaoston jäsenet sekä Suomen Taiteilijaseuran jäsenjärjestöjen jäsenet. Kyselyyn tuli yhteensä 327 vastausta.

Osallistuin seinämaalausnäyttelyyn, siitä ei maksettu korvausta, mutta kun maalasin teokset peittoon sain tuntikorvausta.

Museonäyttelyistä maksetut taiteilijapalkkiot vaihtelivat 33 eurosta 10 000 euroon. Palkkiosummien vertailu on vaikeaa, koska taiteilijapalkkioita maksetaan hyvin vaihtelevin perustein ja useilla eri nimikkeillä”Osallistuin seinämaalausnäyttelyyn, siitä ei maksettu korvausta, mutta kun maalasin teokset peittoon sain tuntikorvausta”, kertoo yksi kyselyn vastaajista. Kuitenkin kolme neljästä taiteilijasta pitää museonäyttelyitä merkittävinä uran kannalta, sillä näyttelyt mm. parantavat mahdollisuuksia saada apurahoja jatkossa.

Kysely osoittaa myös, että kuvataiteilijoiden ja museoiden välisissä sopimuksissa on runsaasti eroja. Vain neljännes vastaajista kertoi laativansa aina kirjallisen sopimuksen museonäyttelystä. Joka viides vastaaja ei ollut koskaan laatinut museonäyttelystä kirjallista sopimusta.

Kyselyn tulokset STS:n sivuilla: Kuvataiteilijoiden kokemuksia museoiden ja gallerioiden näyttelykäytännöistä