Läänintaiteilijalla on sensorit auki

11.9.2012

Teksti: Alexandra Räikkönen
Kuva: Julianna Harkki

Leena Kela: Departure

”Olin ensin ajatellut, että tämä olisi ollut byrokraattista, virkamiestyyppistä tekemistä.”, sanoo performanssitaiteilija Leena Kela ja viittaa pestiinsä Varsinais-Suomen läänintaiteilijana. ”Olen iloinen, että työssä ollaankin paljon tekemisissä taiteilijoiden kanssa.”

Läänintaiteilijuudessa on kyse taiteilijalle harvinaisen tyyppisestä, työsuhteisesta työstä. Työsuhde kestää kahdesta viiteen vuoteen, ja työnantajana toimii alueellinen taidetoimikunta, joita on Suomessa kaikkiaan kolmetoista. Alueellisten taidetoimikuntien katto-organisaatio, taiteen keskustoimikunta, on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen virasto.

Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtaja Piia Rantala-Korhonen määrittelee läänintaiteilijan taiteen kiertäväksi sanansaattajaksi: ”Läänintaiteilija on resurssi, joka on jalkautettavissa ympäri Suomen tekemään taiteen edistystyötä”. Lopullinen työnkuva riippuu hänen mukaansa paljon koulutuksesta ja taustasta.

Kela vahvistaa, että jokainen rakentaa oman työnkuvansa itse: ”Pitää olla sensorit auki – mitä missäkin tarvitaan.” Hän itse kiinnittää työssään huomiota taiteilijoiden ammatilliseen kehitykseen: ”Monilla performanssitaiteilijoilla ei ole varsinaista koulutusta performanssin alalta, ja he kaipaavat kriittistä ja rakentavaa keskustelua, jolla pääsee tekijänä eteenpäin.”

Taiteen edistämisen keinot

Läänintaiteilijat valitsevat tehtäviinsä alueelliset taidetoimikunnat hieman erilaisin käytännöin. Paikat tulevat kaikkialla julkiseen hakuun, mutta osassa alueita haetaan tietyn alan taiteilijoita ja osassa katsotaan suoraan, minkä alan tarpeet ja hakijat kohtaavat. Läänintaiteilijoiden joukossa on edustettuna taiteenlajeja säveltaiteesta lastenkulttuuriin. Kuvataiteilijoita on kymmenkunta.

Kela on edistänyt performanssitaiteen näkymistä ja taiteilijoiden työmahdollisuuksia vuodesta 2010: ”Turussa ei oikeastaan ollut performanssiskeneä ja sellaista performanssitaiteen edistysmeininkiä. Taiteilijoilla oli yhteinen intressi, mutta he eivät seuranneet toistensa esityksiä ja tavanneet toisiaan.” Hän on muun muassa järjestänyt työpajoja, jotka ovat osoittautuneet hyväksi tavaksi saada uusia ihmisiä aktiivien joukkoon. Työpajat ovat poikineet yhteistyöprojekteja, hajanainen kenttä on verkottunut ja saanut muotoa.

Leena Kela on valmistunut Turun Taideakatemian performanssitaiteen koulutusohjelmasta kymmenisen vuotta sitten ja tehnyt performanssitaidetta siitä asti. Vuonna 2010 hän valmistui maisteriksi Teatterikorkeakoulun Esitystaiteen ja -teorian koulutusohjelmasta. Työpajojen lisäksi Kela on läänintaiteilijan kautensa aikana koonnut alan taiteilijoita esittelevän Performanssipankki-tietokannan, jonka välityksellä voi tilata performanssiteoksia, järjestänyt vuotuista New Performance Turku -festivaalia sekä Performanssi on the Road -esityskiertueita.

Performanssi on the Road -bussin kyytiin otetaan joukko taiteilijoita ja yleisöä – performansseja järjestetään kyydissä ja pysäkeillä ympäri Varsinais-Suomea. ”Se on myös hyvä keino tuoda performanssitaidetta näkyväksi Turun ulkopuolella”, sanoo Kela. Kiertue järjestetään tänä vuonna toistaa kertaa, ja jatkoa on luvassa myös vuosina 2013–2014.

Läänintaiteilijuus uudistuu

Taiteen keskustoimikunta muuttuu ensi vuoden alussa Taiteen edistämiskeskukseksi, mikäli eduskunta hyväksyy asian. Hallituksen esityksen mukaan tulevaisuudessa kaikki maan läänintaiteilijat ovat työsuhteessa yhteen virastoon. Rantala-Korhonen pitääkin nykyistä järjestelmää hieman erikoisena. ”Tähän asti keskusvirasto on elänyt omaa elämäänsä ja järjestelmä ollut sirpaleinen. Uusi virasto yhtenäistää toimintaa ja tuo tasalaatuisuutta.”

Taiteen edistämiskeskus myös nimittäisi läänintaiteilijat, mutta aluetoimipisteitä edelleen kuultaisiin asiassa.

Uudistus tarkentaa läänintaiteilijan työnkuvaa siltä osin, että tehtävään ei vastaisuudessa kuuluisi ollenkaan toimikauden aikana omaa taiteellista työskentelyä apurahataiteilijoiden tapaan. Oman taiteellisen työn tekeminen jääkin Kelan mukaan vapaa-ajalle. ”Viisi vuotta on kuitenkin ehkä sellainen aika, että ei vielä putoa tekijänä pois kentästä.” Hän myös arvioi, että läänintaiteilijaksi valitaan henkilöitä, joilla ei ole intressiä ainoastaan oman alan taiteen tekemiseen, vaan myös edistämiseen.

Esityksen mukaan läänintaiteilijan työnkuva myös kytketään tulevaisuudessa osittain taide- ja kulttuuripolitiikan linjausten toteuttamiseen. Taiteen edistämiskeskus voisi tulevaisuudessa antaa aluetoimipisteille taiteen ja kulttuurin edistämiseen liittyviä erityistehtäviä, joiden toteuttamiseen läänintaiteilijatkin osallistuisivat. Tämä tarkoittaa Rantala-Korhosen mukaan ”teemallista yhtenäisyyttä”: ”Nykyään tehdään eri paikoissa omia, esimerkiksi prosenttiperiaatteen edistämishankkeita. Tulevaisuudessa voidaan laittaa viisaus yhteen, ja on mahdollista mennä syvemmälle.”

Kelan mielestä asiasidonnaisia projekteja voisikin olla hyvä toteuttaa valtakunnallisesti. Sen sijaan se, onko taiteenlajia mielekkäämpää edustaa koko maassa vai suppeammalla alueella riippuu taiteenlajista. Kuvataidetta yleensä olisi Kelan mielestä rankkaa edustaa koko maassa, mutta esimerkiksi performanssitaide on niin kapea ala, että se on mahdollista. ”Itselleni se olisi luontevaa, koska olen alusta asti tehnyt valtakunnallista ja kansainvälistä työtä. Tuntuisi jopa resurssien hukkaan heittämiseltä pitää työ pelkästään alueellisena.”

Muutokseen kuin muutokseen liittyy odotuksia ja pelkoja. ”Ensin jännitettiin, miten käy koko läänintaiteilijan roolin, mutta pahimmat pelot jäivät onneksi toteutumatta”, sanoo Kela. Myös paikkojen taiteenalakohtainen jakautuminen mietitytti. Viime vuosina läänintaiteilijoiden tehtävissä on painottunut tuottaja-, manageri ja ohjaajatoiminta. ”Tämä on kuitenkin yksi harvoja taiteilijan, ainakin kuvataiteilijan, työpaikkoja.”

FAKTA

– Ensimmäiset läänintaiteilijat palkattiin 1970-luvun alussa.

-Noin 300 taiteilijaa on tähän mennessä toiminut läänintaiteilijana

-Varat läänintaiteilijoiden palkkaukseen osoitetaan veikkausvoittovarojen taiteen edistämisvaroista.