Maria Dunckerille ja Hans Rosenströmille taiteen valtionpalkinnot

24.11.2020
Maria Dunckerin kuva: Markus Åström. Hans Rosenströmin kuva: Kaapo Kamu

Taiteen valtionpalkinnon voi saada tunnustuksena kolmen viime vuoden aikana valmistuneesta ansiokkaasta työstä tai pitkäaikaisesta, ansiokkaasta taiteellisesta urasta tai toiminnasta alan hyväksi.

Valtion taidetoimikunnat ovat myöntäneet vuoden 2020 valtionpalkinnot. Kuvataiteen valtionpalkinnon saa kuvataiteilija Maria Duncker (s. 1963). Hän on monialainen taiteilija, jonka työskentelyssä on viime vuosina painottunut erityisesti kokeellisten video- ja mediateosten tekeminen. Alun perin Duncker on saanut keramiikkataiteilijan ja kuvanveistäjän koulutuksen. Monet hänen teoksistaan kytkeytyvät esitystaiteen konteksteihin eräänlaisten tapahtuma-installaatioiden muodossa.

”Dunckerin tuotannossa oleellista on syvä yhteys ja kunnioitus luontoon ja ekologiaan – jo vuosikausia ennen kuin teemoista tuli taiteen valtavirtaa. Teoksia yhdistää omintakeinen kokonaisvaltaisuus, kuten pakettiautoihin rakennetut taidetapahtumat, julkisen taiteen teokset Salmisaarenrannassa ja muovipusseista tehdyt kansallispukuteokset”, palkintoperusteluissa kuvaillaan.

Mediataiteen valtionpalkinto myönnetään tänä vuonna kuvataiteilija Hans Rosenströmille (s. 1978), joka yhdistää teoksissaan tilallisuutta ja ääntä omintakeisesti. Viime vuosina Rosenströmin paikkasidonnaisten teosten keskeisenä välineenä on ollut ääni ja sen avulla luodut illuusiot ja aistihavainnot. Rosenströmin töitä on nähty viime vuosina lukuisissa kansainvälisissä näyttelyissä, kuten Riian kansainvälisessä nykytaidebiennaalissa 2018 ja Tanskan Århusissa ARoS Triennaalissa vuonna 2017.

”Hans Rosenström on pitkän linjan tekijä, jolla on hienovireinen mutta voimakas taiteellinen kieli. Rosenströmin avoin suhtautuminen eri medioihin ja teknisiin ratkaisuihin muuntuu kokonaisvaltaisiksi ja esteettisesti hallituiksi taidekokemuksiksi”, perusteluissa todetaan.

Monitaiteen valtionpalkinto taidekentän omaehtoisesta uudistamisesta

Monitaiteen valtionpalkinnon saa Kulttuurikeskus Museum of Impossible Forms, joka on toiminut vuodesta 2017 alkaen Kontulassa. Sitä ylläpitää moninainen joukko taiteilijoita ja taidealan toimijoita, jotka uudistavat Suomen taidekenttää vähemmistöasemasta käsin.

”M{if} on saavuttanut nopeasti asemansa poikkeuksellisen kiinnostavana, omaehtoisena ja monitaiteisena tilana Helsingissä. Ohjelma on ollut korkeatasoista, joskus hyvin paikallista, toisinaan kansainvälistä ja jatkuvasti yhteiskunta- ja normikriittistä. Perinteiset taiteenalakohtaiset jaot eivät päde, vaan taide politisoituu ja saa uusia muotoja, jotka liikkuvat kohti queer-aktivismia, postkolonialistista teoriaa ja rasisminvastaisia liikkeitä.”

Monitaiteen valtionpalkinto on suuruudeltaan 28 000 euroa, kuvataiteen ja mediataiteen palkinnot 14 000 euroa.