Mediataiteen kohde- ja erityisavustukset laskivat hieman viime vuodesta

4.4.2016

Taiteen edistämiskeskus ja valtion audiovisuaalisten taiteiden toimikunta ovat jakaneet apurahoja ja avustuksia mediataiteilijoille ja alan yhteisöille. Tuki laski viime vuodesta hieman.

Vuoden 2016 kohdeapurahojen ja erityisavustusten tukisumma on yhteensä 122 000 euroa, kun vuosi sitten se oli 130 000 euroa.

Mediataiteen kohdeapurahan sai 34 taiteilijaa tai työryhmää. Apurahoista suurin osa myönnettiin teosten valmistus- tai näyttelykuluihin. Mediataiteen kohdeapurahoista päätti audiovisuaalisten taiteiden toimikunta ja päätökset valmisteli mediataidejaosto.

Taike kertoo, että kohdeapurahat pyrittiin tänä vuonna jakamaan aiempaa suurempina. Suurimman eli 5 000 euron avustuksen sai tänä vuonna yhdeksän taiteilijaa tai työryhmää: Lauri Astala, Anna Estarriola, Hanna Haaslahti, Marikki Hakola, Juha Mäki-Jussila, Jaakko Pesonen, Seppo Renvall ja työryhmälle avustusta hakeneet Ivan Punzo sekä Minna Rainio. Yhteensä kohdeapurahoja jaettiin 106 000 euroa. Toimikunta sai 87 kohdeapurahahakemusta ja apurahan sai tänä vuonna 39 % hakijoista.

Mediataiteen erityisavustus myönnettiin kolmelle yhteisölle: helsinkiläiselle Käsityökoulu Robotille nuorten media- ja elektronisen taiteen opintoihin, jyväskyläläiselle Live Herringille mediataiteen valtakunnalliselle kiertueprojektille ja Turun Taiteilijaseuralle Fluxations 2016 -videotaidetapahtumaan. Mediataiteen erityisavustusta haki seitsemän yhteisöä.

Valtakunnallisten mediataiteen järjestöjen saamia avustuksia ei ole vielä julkistettu.

Juttua korjattu 5.4.: Juttua on täsmennetty koskemaan kohdeapurahoja ja erityisavustuksia. Otsikko täsmennetty muotoon ”Mediataiteen kohde- ja erityisavustukset laskivat hieman viime vuodesta”.