Muutoksia Koneen Säätiön apurahahaussa – teemana Suomen lähinaapurit

17.6.2016

Koneen Säätiön apurahahaussa on tänä vuonna useita muutoksia. Esimerkiksi monivuotisten hankkeiden rahoitus myönnetään kerralla. Rahoitusta voi saada jatkossa myös hankkeiden valmisteluun.

Muutoksia on monta, lähtien hakulomakkeesta. Syksyn haussa hakulomakkeita on vain yksi. Hakija ei enää valitse omaa taiteen- tai tieteenalaansa, vaan sen, minkä alan asiantuntijan haluaa arvioivan hakemuksensa. Kaikissa kuukausiapurahoissa otetaan käyttöön samat kolme apurahan tasoa. Jatkossa myös yhä useammin monivuotisille hankkeille myönnetään koko rahoitus kerralla jatkuvuuden takaamiseksi. Rahoitusta myönnetään myös hankkeiden valmisteluun.

Koneen Säätiö perustelee muutoksia sillä, että se haluaa paremmin edistää monialaisuutta ja jatkuvuutta.

Syksyn haun yhteydessä järjestetään Lähinaapurit-teemahaku. Haussa kysytään tutkimuksen keinoin, millaisia ulottuvuuksia naapuruudella on sen jälkeen, kun Suomi kohtasi ensin Neuvostoliiton romahduksen ja sitten pakolaiskriisin.

Taiteilijat voivat hakea Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin 1.8.–31.8.