Neljä uutta läänintaiteilijaa Lappiin

28.1.2016

 Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) Lapin alueella aloittaa vuoden 2016 alussa neljä uutta läänintaitelijaa. Mette Ylikorva edistää lasten- ja nuortenkulttuuria, Matti Selin taiteen hyvinvointivaikutuksia, Anne Kirste Aikio saamelaiskulttuuria ja Malla Alatalo taidetuotantoja.

Matti Selin edistää alueellisena taiteen ja hyvinvoinnin läänintaiteilijana taiteilijoiden työskentelyedellytyksiä ja työllistymistä taiteen ja hyvinvoinnin rajapinnassa. Hän vahvistaa sosiaali-, terveys-, taide- ja kulttuurialan toimijoiden yhteistyörakenteita. Selin tulee työskentelemään myös Taiken valtakunnallisessa taiteen ja hyvinvoinnin kehittämisohjelmassa.

Anne Kirste Aikio osallistuu asiantuntijapanoksellaan saamelaistaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan toimijoiden välisiin projekteihin ja yhteistuotantoihin saamelaisalueella. Toimenkuvaan kuuluu yhteistyön rakentamista ja kehittämistä Lapin toimialueen lisäksi valtakunnallisesti ja kansainvälisesti, painopisteenä Pohjoismainen yhteistyö sekä Barentsin alueen yhteistyö. Tavoitteena on myös lisätä taiteen moninaisuutta ja kulttuurienvälistä vuoropuhelua.

Mette Ylikorva edistää lasten- ja nuortenkulttuuria Lapissa näkökulmanaan taiteen saavutettavuus ja saatavuus. Hän panostaa erityisesti yleisötyön vahvistamiseen ja lastenkulttuuritoimijoiden yhteistyön monipuolistamiseen alueella. Tavoitteena on edistää laaja-alaisesti lasten- ja nuortenkulttuuria ja sen näkyvyyttä sekä vahvistaa alan verkostoja Lapissa, huomioiden kulttuurin monimuotoisuus. Ylikorva tulee työskentelemään myös Taiken valtakunnallisessa lastenkulttuurin kehittämisohjelmassa.

Malla Alatalo tulee suunnittelemaan ja toteuttamaan taiteilijoiden ja kulttuurialan sekä muiden alueen toimijoiden välisiä projekteja ja yhteistuotantoja. Tavoitteena on vahvistaa ja laajentaa olemassa olevia toimintamahdollisuuksia mutta myös luoda uusia yhteistyökumppanuuksia ja toimintamalleja alueellisesti ja kansainvälisesti. Toimilla pyritään omalta osaltaan edistämään taiteilijoiden työskentelymahdollisuuksia.

Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) läänintaiteilijan tehtävät voivat olla alueellisia, alueiden yhteisiä tai valtakunnallisia. Läänintaiteilijan työ rahoitetaan veikkausvoittovaroista. Vuonna 2016 Taikella on 40 läänintaiteilijaa. Lasten – ja nuortenkulttuurin läänintaiteilijaksi hakijoita oli 19, taiteessa ja hyvinvoinnissa 19 ja saamelaiskulttuurissa kuusi. Taidetuotannon läänintaiteilija otettiin työsuhteeseen toimen edellisen haun varasijalta.