OKM tukee turvapaikanhakijoiden kotoutumista kulttuurin avulla

26.10.2015
Kuva: Laura Kotila
Kuva: Laura Kotila

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa tukea turvapaikanhakijoiden kotouttamistoimiin liikunnan, nuorisotyön ja kulttuurin alueilta. Ministeriö on julkistanut haettavaksi turvapaikanhakijanuorten kotouttamiseen ja aktivoimiseen tarkoitetut valtionavustukset.

Avustuksilla tuetaan nuorten turvapaikanhakijoiden aktivoitumista järjestämällä heille vapaa-ajantoimintaa. Avustuksia voidaan myöntää yhteensä noin 700 000 euroa.

”Olemme halunneet käyttää erilaisia keinoja turvapaikanhakijoiden ensivaiheen kotoutumisen tukemiseen. Siksi olemme avanneet hankehaut niin kulttuurin, nuorisotyön kuin liikunnankin sektoreilla. Myös kirjastot voivat olla isossa roolissa avoimina matalan kynnyksen kohtaamispaikkoina, siksi kirjastojen vieraskielisten teosten levittämistä ja hankkimista tuetaan. Näillä eri toimilla pyrimme antamaan kunnille ja järjestöille mahdollisuuksia turvapaikanhakijoiden tukemiseen, kohtaamiseen ja kotouttamiseen uudessa tilanteessa”, opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen sanoo.

Urheilun ja kulttuurin valtionavustuksilla lisätään liikuntamahdollisuuksia vastaanottokeskuksissa ja edistetään monikulttuurisuutta.

Vuodelle 2016 suunnataan 1,5 miljoonan euron kehittämisavustus maahanmuuttajien kotouttamiseen liikunnan avulla. Avustuksia voidaan myöntää maahanmuuttajalasten ja –nuorten liikuntaan, perheliikuntaan sekä urheilu- ja liikuntaseurojen maahanmuuttajille tarkoitettuun toimintaan. Erityiskohderyhmänä ovat naiset ja tytöt sekä vaikeimmin tavoitettavat ryhmät.

Kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kehittämiseen ja kokeiluihin on haettavana valtionavustuksia yhteensä 2,9 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnetään muun muassa monikulttuurisuuden edistämiseen.
Lisäksi monikulttuurisuutta ja kulttuurien välistä vuoropuhelua edistävään toimintaan on mahdollista hakea avustusta Taiteen edistämiskeskukselta. Avustuksella voidaan tukea muun muassa siirtolaisten ja kansallisten vähemmistöjen omaa taide- ja kulttuuritoimintaa, rasismin vastaista työtä ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämistä taiteen ja kulttuurin avulla.