Ornamon työmarkkinatutkimus: Muotoilijoiden palkkakehitys on hidastunut

13.5.2016

Teollisuustaiteen Liitto Ornamon työmarkkinatutkimus paljastaa, että muotoilijoiden palkkakehitys näyttää hidastuneen vuoden 2013 jälkeen. Ornamon taiteilijajäsenten tulotaso on selvästi muotoilijoita alempi. Yhtenä ratkaisuna taiteilijoiden toimeentulo-ongelmiin Ornamo pitää näyttelypalkkiosopimusta, joka takaisi taiteilijalle tuloa museonäyttelystä.

Ornamon tuorein työmarkkinatutkimuksen vaihtuva teema olivat tänä vuonna työelämän laatukysymykset. Vastauksissa korostui työn sisällön tuottama tyydytys ja kielteisenä asiana kiireestä johtuva paine, jonka tunnisti peräti 70 prosenttia vastaajista.

Ornamon mukaan muotoilualan vakituiset työpaikat vähenevät mutta työtilaisuuksia riittää. Työn muutoksesta huolimatta muotoilijat nauttivat mm. vapaudesta ja itsensä haastamisesta. Palkansaajavastaajista lähes puolet haluaisi työskennellä 65-vuotiaiksi.

Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. Kuva: Patrik Rastenberger.
Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen. Kuva: Patrik Rastenberger.

”Työelämän turbulenssi lisää työn joustavuutta ja omaehtoisen itsensä työllistämisen mahdollisuuksia. Tämä on syytä nähdä mahdollisuutena, ei uhkakuvana”, muistuttaa Ornamon toiminnanjohtaja Salla Heinänen tiedotteessa.

Työelämän rakenteiden tulisi hänen mukaansa sallia kaikenlainen työnteko, ja kaiken työnteon tulisi olla kannattavaa esimerkiksi työttömyysturvan säilymisen kannalta. Asiantuntijatyön luonteen ymmärtäminen on lisäksi keskeistä, jotta luovaa työtä rajoittavista käytännöistä voidaan luopua.

”Ajatustyö ei ole aikaan eikä paikkaan sidottua, joten työelämän ydinkäsitteet työajasta ja työpaikasta on syytä kyseenalaistaa. Etätyö ja työaikapankit tuovat työelämään jonkin verran tarvittavia joustoja, mutta rohkeampia avauksia tarvitaan. Esimerkiksi työpaikan organisaatio- ja palkkahierarkian purkaminen sekä sähköpostin käytön ja kokousten merkityksen kyseenalaistaminen tulee yleistymään. Lopulta vain työn tuloksellisuudella on merkitystä”, sanoo Heinänen.

Muotoilualan palkansaajien ansiotaso on muita suunnittelualoja alhaisemmalla tasolla. Omaan palkkatasoonsa oli täysin tyytyväisiä 40 prosenttia palkansaajista. Kyselyyn vastanneiden palkansaajien mediaanipalkka on 3150 euroa. Ornamo arvioi, että palkkakehitys näyttää hidastuneen vuoden 2013 jälkeen.

Taiteilijoiden toimeentulo oli huomattavasti muotoilijoita alempi: kuukausiansioiden keskiarvo oli lokakuussa 2015 vajaat 1 600 euroja ja mediaani vain 1 000 euroa.

Työmarkkinatutkimukseen vastasi kaikkiaan 409 henkilöä, joista päätoimiseksi taiteilijaksi itsensä määritteli  12. Taiteilijoiden toimeentulo oli huomattavasti muotoilijoita alempi: kuukausiansioiden keskiarvo oli lokakuussa 2015 vajaat 1 600 euroja ja mediaani vain 1 000 euroa. Summat eivät välttämättä sisällä apurahoja, joilla voi olla suuri merkitys taiteilijoiden tuloista vuositasolla. Kyselyjen mukaan apurahoilla on monille taitei- lijoille suurempi merkitys kuin varsinaisesta taiteellisesta toiminnasta saaduilla myynti- ja muilla tuloilla.

Ornamo pitää näytelypalkkiosopimusta ratkaisuna taiteilijoiden tulo-ongelmiin. Työmarkkinakyselyn tulokset vastaavat pitkälti Ornamon ja Suomen Taiteilijaseuran 2015 toteuttamaa kyselyä, jonka mukaan vain prosentti taiteilijoista saa aina korvauksen museonäyttelystä.