Outi Alanko-Kahiluodolta kirjallinen kysymys taiteilijoiden kohtelusta TE-toimistoissa

21.5.2018Kirjoittaja: Miisa Pulkkinen

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto (vihr) on jättänyt kirjallisen kysymyksen taiteilijoiden yhdenvertaisesta kohtelusta TE-toimistoissa. Kysymys perustuu pitkälti STS:n työttömyysturvakyselyyn, jonka tulokset julkaistiin huhtikuun lopussa.

Outi Alanko-Kahiluoto kiinnittää kirjallisessa kysymyksessään huomiota eriarvoistaviin rakenteellisiin ongelmiin, joita taiteilijat ja muut luovien alojen itsensätyöllistäjät kohtaavat työelämässä. Taiteilijoilta puuttuu tällä hetkellä selkeä ohjeistus, jonka perusteella heidän työttömyysturvaansa käsitellään.

Kansanedustaja siteeraa STS:n kyselyä, jonka mukaan taiteilijat joutuvat yhtenään tekemään työllisyystilanteestaan selvityksiä ilman, että he saisivat tietoonsa ne ohjeistukset ja linjaukset, joiden perusteella heidän asiaansa arvioidaan.

”Esimerkiksi eräs kyselyyn vastannut taiteilija oli pyytänyt TE-toimiston virkailijaa selventämään, kuinka paljon taiteilija voi laillisesti tehdä työkykyä ylläpitävää taiteellista työtä työttömyysjakson aikana. Taiteilija ei koskaan saanut kysymykseensä vastausta, mutta sen sijaan hän joutui toistamiseen tekemään selvityksen tilanteestaan ilman, että viranomaiset olisivat perustelleet selvityspyyntöä”, kirjallisessa kysymyksessä todetaan.

STS:n kyselyn mukaan määrittelyongelmat koskevat myös aktiivimallia. Kyselyyn vastanneilta taiteilijoilta oli vaadittu kirjallista ilmoitusta, jossa he kieltäytyvät sellaisista kuvataiteilijan töistä, jotka vaativat Y-tunnusta. Kuitenkin taiteilijat voisivat täyttää aktiivimallin mukaiset ehdot hankkimalla sivutoimista yrittäjätuloa.

Alanko-Kahiluoto toivoo, että työ- ja elinkeinoministeriö palauttaisi voimaan taiteilijoita ja apurahansaajia koskevat ohjeet TE-toimistojen tehtävistä työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa. Vielä vuonna 2016 taiteilijoiden hakemusten käsittelyä varten oli omat erilliset ohjeet, mutta ne poistuivat kun ohjetta päivitettiin joulukuussa 2017. Aiemmat ohjeet tunnistivat ja tunnustivat useita taiteilijan työn tärkeitä erityispiirteitä. Ohjeissa todettiin mm., että taiteilijan ammattitaidon ylläpitäminen myötävaikuttaa myöhempiin mahdollisuuksiin saada työtä ja samasta syystä taiteilija voi pysyä yritystoiminnan rekistereissä. Ohjeiden mukaan ammattitaidon ylläpitämisenä pidettävästä toiminnasta ei pyydetä työnhakijalta selvitystä eikä siitä anneta työvoimapoliittista lausuntoa. STS:n kyselyn mukaan yleiseksi käytännöksi muodostunut ohjeistus ei tällä hetkellä toteudu, vaan kymmenet taiteilijat ovat joutuneet selvittämään ammattitaitoa ylläpitävää toimintaa.

Alanko-Kahiluoto kysyy, mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä turvatakseen kuvataiteilijoiden yhdenvertaisen kohtelun TE-toimistoissa. Kysymykseen on vastattava 21 päivän kuluessa.