Pohjoinen valokuvakeskus kerää huikeita vierailijalukuja

7.5.2013
Akateemikko Caj Bremer esittelee näyttelyään. Bermerin retrospektiivisessä näyttelyssä vieraili  12.000 henkilöä viiden viikon aikana.'  Kuva on Oulun taiteiden yöstä viime elokuussa 23.8.2012.
Akateemikko Caj Bremer esittelee näyttelyään. Bermerin retrospektiivisessä näyttelyssä vieraili 12.000 henkilöä viiden viikon aikana. Kuva on Oulun taiteiden yöstä viime elokuussa 23.8.2012.

Teksti: ALLA RÄISÄNEN, toiminnanjohtaja, Pohjoinen Valokuvakeskus

Oulussa toimiva Pohjoinen valokuvakeskus – Nordliga fotocentret ry on yksi kymmenestä alueellisesta valokuvakeskuksesta Suomessa.

Kansainvälisesti ainutlaatuinen verkosto on rakentunut pääsääntöisesti 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Alueellisten valokuvakeskusten toiminnalla on ollut suuri merkitys suomalaisen valokuvataiteen kehittymiselle ja tunnustamiselle taiteeksi.

Vuonna 1987 perustettu Pohjoinen valokuvakeskus on rekisteröity yhdistys, jonka jäsenyys on avoin kaikille visuaalisesta kulttuurista kiinnostuneille.

Ensimmäisenä toiminnanjohtajana toimi Kiasman nykyinen johtaja Pirkko Siitari ja vuodesta 1999 lähtien Alla Räisänen. Yhdistyksen hallituksen jäseninä on paitsi valokuvaajia ja taiteilijoita myös taloushallinnon, tiedotuksen ja markkinoinnin asiantuntijoita.

Keskuksella on lisäksi Kulttuuritalo Valveen kanssa yhteinen näyttelysihteeri Jaani Föhr. Lisäksi keskuksessa työskentelee kaksivuotisen 2011-2013 Lasaretinväylän taidehalli ja residenssiohjelma -kehittämishankkeen projektipäällikkö Julia Heikkinen.

Pohjoisen valokuvakeskuksen gallerioissa vieraili viime vuonna 42.510 henkilöä

Pohjoisella valokuvakeskuksella on valtakunnallisesti ja kansainvälisesti hyvä maine ja tunnettuus, jonka taustalla on pitkäjänteinen ja aktiivinen työ.  Keskuksen toiminnanjohtajat ovat aktiivisesti verkottuneet sekä kansallisesti että kansainvälisesti ja tuottaneet useita suomalaisen valokuvataiteen näyttelyitä ulkomailla ja Suomessa.

Verkottumisen ja yhteistyöprojektien ansiosta eri puolilla maailmaa työskentelevät kuraattorit vierailevat Oulussa tai pyytävät apua suomalaisten valokuvataiteilijoiden etsimisessä. Toiminnanjohtaja osallistuu usein myös kansainvälisille valokuvafestivaaleille, joilla avautuu uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Näyttelyhakemuksia valokuvakeskukseen saapuu runsaasti vuosittain eri puolilta maailmaa; vuoden 2013 ohjelmistoon hakijoita oli yli 60.

Keskeisenä kriteerinä näyttelyohjelmankokoamisessa on näyttelyiden monimuotoisuus ja korkea laatu. Näyttelyohjelmisto pyritään rakentamaan siten, että se tavoittaa mahdollisimman erilaisia yleisöjä: mukana on aina vähintään yksi korkeatasoinen kansainvälinen näyttelykokonaisuus, yksi jo etabloituneen valokuvataiteilijan kutsunäyttely sekä useita mielenkiintoisia uusien tekijöiden näyttelyitä.

Tänä vuonna käynnistettiin yleisöluentojen sarja, joka on kiinnostanut oululaista yleisöä.

Runsaaseen kävijämäärään vaikuttaa paitsi näyttelyiden korkeatasoisuus myös gallerioiden keskeinen sijainti Kulttuuritalo Valveella Oulun keskustassa. Kulttuuritalon monissa eri tapahtumissa vierailee vuosittain yli 200.000 henkilöä.

Valokuvakeskuksen gallerioihin on vapaa pääsy ja niihin piipahdetaan usein ohikulkumatkalla tai tultaessa Valveelle elokuviin tai muihin tilaisuuksiin.

Erilaiset koulu- ja päiväkotiryhmät vierailevat näyttelyissä viikoittain, mikä on tulos valokuvakeskuksen ja Valveen lastenkulttuurikeskuksen välisestä yhteistyöstä. Keskuksella on ollut aiemmin kummiluokkia eri kouluissa ja yhteistyötä tehdään myös kahden kuvataiteeseen erikoistuneen oppilaitoksen kanssa.

Palvelut taiteilijoille

Gallerioiden laadukkaan ja monipuolisen näyttelyohjelmiston tekevät taiteilijat, joita pyritään palvelemaan  mahdollisimman hyvin.

Valokuvakeskus hoitaa kaikki näyttelyn järjestämisen liittyvät käytännön tehtävät joita ovat mm. kuljetusten järjestely, näyttelyn ripustus ja purkaminen,  painotöiden suunnittelu ja toteutus,  tiedotus sekä taiteilijan matka-ja majoitusjärjestelyt. Hakemuksista ohjelmistoon valituilta taiteilijoilta peritään pieni näyttelymaksu.

Mistä rahat aluekeskustoimintaan?

Pohjoinen valokuvakeskus saa toimintaansa taloudellista tukea Opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Oulun kaupungilta.  Taiteen keskustoimikunnan aikana Valtion valokuvataidetoimikunnalla oli korvamerkitty avustussumma alueellisten valokuvakeskusten toimintaan ja sieltä Pohjoinen valokuvakeskuskin on saanut tärkeimmän toiminta-avustuksensa.

Pohjoisessa toivotaan, että määräraha alueellisten valokuvakeskusten toimintaan tulee säilymään myös Taiteen edistämiskeskuksessa.

Vuonna 2006 Pohjoinen valokuvakeskus ja Oulun kaupunki solmivat sopimuksen valokuvakulttuuripalveluiden tuottamisesta. Sopimus takasi keskukselle rahoituksen kolmeksi vuodeksi ja mahdollisti toiminnan pitkäjänteisemmän kehittämisen ja suunnittelun.  Nykyinen sopimus on voimassa vuoteen 2014 saakka.

Pysyvän rahoituksen turvin keskus on voinut kehittää valtakunnallista ja kansainvälistä toimintaansa  vaikka projekti- ja kohdeavustuksia joudutaan hakemaan edelleenkin. Tällä hetkellä valokuvakeskus koordinoi Suomi- Ranska valokuvataiteilijoiden residenssiohjelmaa ja Pohjoismaista valokuva-alan toimijoiden verkostoa.

Näyttelytoiminnan ohella Pohjoinen valokuvakeskus toimii valokuvataiteen asiantuntijana, ylläpitää kirjastoa ja valokuvataidekokoelmaa,  julkaisee valokuvataidetta käsittelevää kirjallisuutta sekä hoitaa valokuvataiteen tiedotustehtäviä Pohjois-Suomessa.

http://www.pohjoinenvalokuvakeskus.fi/

Lasaretinväylän taidehalli ja residenssiohjelma

http://www.ouluarthall.fi/