Prosenttiperiaatteen käsikirja on julkaistu

11.12.2015

Prosentti taiteelle -hanke on julkaissut prosenttiperiaatteen käsikirjan, joka on käytännöllinen opas sekä taiteilijalle että taiteen tilaajalle. Käsikirja auttaa toteuttamaan taidehankkeita rakennetussa ympäristössä, kuten esimerkiksi asuinalueilla, kouluissa ja julkisilla paikoilla. Käsikirja on valtakunnallisen Prosentti taiteelle -hankkeen loppujulkaisu, joka esittelee yleisimmät mallit ja käytännöt, joilla prosenttiperiaatetta toteutetaan Suomessa. Käsikirja luovutettiin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle tiistaina 8. joulukuuta.

Prosenttiperiaatteen käsikirja esittelee yleisimmät Suomessa käytössä olevat taiteen rahoittamisen mallit ja taiteen tilaamisen tavat. Julkaisu antaa käytännöllisiä neuvoja kaikille, jotka ovat kiinnostuneita toteuttamaan taidetta rakennettuun ympäristöön. Julkaisu esittelee parhaita malleja ja käytäntöjä sekä taiteilijoille että julkisille ja yksityisille taiteen tilaajille, kuten kuntapäättäjille, kaavoittajille, arkkitehdeille ja rakennusyhtiöille.

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakennushankkeen määrärahasta käytetään taiteeseen. Periaatetta on 2000-luvulla alettu toteuttaa Suomessa monin tavoin: periaatepäätöksenä kunnan julkisessa rakentamisessa, ehtona tontinluovutukselle, taideohjelman avulla ja rahastomallilla. Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteen tilaajalle esittelee nämä eri tavat, joilla prosenttiperiaatetta voidaan soveltaa uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennys- sekä infrarakentamiseen.

Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle ja muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.

Julkaisu perustuu kaksivuotisen Prosentti taiteelle -hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja asiantuntijatilaisuuksiin. Hanke järjesti yhteensä 25 tapahtumaa ja koulutustilaisuutta 18 paikkakunnalla ympäri Suomea. Kymmenellä paikkakunnalla toteutettiin lisäksi taidehankkeita, joissa kehitettiin taideasiantuntijoiden työtä osana taideteosten toteutusta.

”Käsikirjaan tiivistyy tieto ja kokemus, jota Prosentti taiteelle -hanke on kerryttänyt kahden vuoden aikana. Se on ajantasainen esitys prosenttiperiaatteen toteuttamisesta Suomessa. Uskomme, että käsikirja helpottaa taidehankkeita ja innostaa prosenttiperiaatteen käyttämiseen”, kertoo Prosenttiperiaatteen käsikirjan toimittaja Miisa Pulkkinen.

Julkaisu on luettavissa PDF-muodossa: http://prosenttiperiaate.fi/kirjoitukset/prosenttiperiaatteen-kasikirja/