Prosenttiperiaatetta laajennetaan – haku sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin on alkanut

1.3.2016
Kastellin monitoimitaloon Ouluun on tilattu prosenttiperiaatehankintana kaksi teosta Tommi Grönlundilta ja Petteri Nisuselta. Teos Vaeltajat koostuu 356 peilistä, jotka heijastavat ulkoa tulevaa luonnonvaloa. Hallituksen kärkihankkeessa prosenttiperiaatetta halutaan laajentaa sosiaali- ja terveydenhuotoon sekä myös muille taiteenaloille kuin visuaaliseen taiteeseen. Kuva: Aino Salmi.
Kastellin monitoimitaloon Ouluun on tilattu prosenttiperiaatehankintana kaksi teosta Tommi Grönlundilta ja Petteri Nisuselta. Teos Vaeltajat koostuu 356 peilistä, jotka heijastavat ulkoa tulevaa luonnonvaloa. Hallituksen kärkihankkeessa prosenttiperiaatetta halutaan laajentaa sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä myös muille taiteenaloille kuin visuaaliseen taiteeseen. Kuva: Aino Salmi.

Hallituksen kärkihankkeeksi nostettu prosenttiperiaatteen laajentaminen on käynnistynyt. Taiteen edistämiskeskus jakaa nyt 400 000 euroa kehittämishankkeisiin, jotka on pääasiallisesti tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaville toimijoille. Kärkihanketta ohjaamaan on asetettu asiantuntijatyöryhmä, joka tulee tekemään ehdotuksen prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Taiken mukaan uusi valtionavustus tukee taide- ja kulttuuripalveluiden vakiintumista osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa. Valtionavustusta jaetaan useassa osassa. Ensimmäinen haku on alkanut tänään ja se jatkuu huhtikuun puoliväliin saakka.

Taiken jakama avustus on tarkoitettu kehittämishankkeisiin pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluja tuottaville oikeuskelpoisille toimijoille kuten kunnille, kuntayhtymille, järjestöille, yrityksille ja säätiöille. Hakijana voi myös olla kulttuuri- tai taidealan yhteisö, jos toiminta on suunniteltu ja se toteutetaan yhdessä sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa ja toiminnan juurtumisen edellytykset täyttyvät.

Hakukriteerien mukaan juurrutettava toiminta edistää ihmisten hyvinvointia toimimalla ennaltaehkäisevästi, korjaavasti ja toipumista nopeuttavasti. Avustusta voi saada olemassa olevien hyvien käytäntöjen levittämiseen tai uusien toimintatapojen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustuksen tarkoituksena on lisätä taiteen ja kulttuurin käyttöä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa, kehittää taide- ja kulttuurilähtöisiä menetelmiä ja tehostaa eri toimijoiden välistä yhteistyötä.

Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanke

Sisältyy nykyiseen hallitusohjelmaan

Kahden miljoonan euron rahoitus 2016-2018

Sisältää kokeiluosion, joka alkaa 2017

Taike jakaa uutta valtionavustusta pääasiallisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajille keväällä 2016

Kärkihanketta ohjaa asiantuntijatyöryhmä

Prosenttiperiaate on taidehankintojen rahoitusmalli, jossa noin prosentti rakentamisen määrärahasta käytetään taiteeseen

Kärkihakkeessa periaatetta laajennetaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja myös muuhun kuin visuaaliseen taiteeseen

Kaikkiaan hallituksen kärkihankkeelle on varattu kahden miljoonan euron rahoitus kolmivuotiskaudelle 2016-2018. Kärkihankkeeseen kuuluu myös kokeiluosio, joka on tarkoitus käynnistää vuonna 2017.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myös asettanut asiantuntijaryhmän ohjaamaan prosenttitaiteen periaatteen laajentamista.

Asiantuntijatyöryhmä ohjaa prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihanketta ja tekee ehdotuksen prosenttitaiteen mukaisten uusien toimintamallien vakiinnuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Työryhmään kuuluvat edustajat mm. sosiaali- ja terveysministeriöstä, valtioneuvoston kansliasta, Suomen Kuntaliitosta ja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä sekä Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksesta.

Prosenttiperiaate tarkoittaa taidehankintojen rahoitusmallia, jossa noin prosentti rakentamisen kustannuksista sijoitetaan taiteeseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan kolmivuotisella kärkihankkeella tuodaan kulttuuri lähemmäs jokaista suomalaista edistämällä julkisissa tiloissa ja laitoksissa esillä olevaa taidetta. Hankkeella pyritään lisäämään eri taiteenalojen ja kulttuuripalvelujen tarjontaa ja käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä, esimerkiksi sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja lastensuojelussa.

Aiemmin lähinnä rakennushankkeissa sovellettua prosenttiperiaatetta on tarkoitus laajentaa siten, että taidehankinnat koskisivat nykyistä laajemmin myös muita taiteen muotoja kuin visuaalista taidetta. Sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista varattaisiin osuus taide- ja kulttuuripalveluiden hankintaan tai taide- ja kulttuurilähtöisen hoito- ja asiakastyön kehittämiseen.