Raija Koli Framen johtajaksi

5.10.2012
Kuva: Aleksi Niemelä

 

FRAME-säätiö on nimittänyt filosofian maisteri Raija Kolin (s. 1958) FRAME-säätiön johtajaksi. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2013 alussa.
Raija Koli on toiminut vuodesta 2007 Suomen Lontoon instituutin johtajana. Aiemmin Koli on työskennellyt mm. Svenska Teaternin ja Helsingin juhlaviikkojen tuotantopäällikkönä sekä Lontoon instituutin taide- ja kulttuuriohjelman vastaavana.

”Uuden FRAME-säätiön rakentamisessa on keskeistä huomioida visuaalisen taiteen kentän laajuus ja sen mahdollisuudet. Uusi säätiö toimii uudella pohjalla ja johtajalta edellytettiin laaja-alaista taide- ja kulttuurikentän tuntemusta” kertoo säätiön hallituksen puheenjohtaja Jan Kaila liittyen johtajavalinnan taustoihin.

”Raija Kolin osaamisessa yhdistyy sekä laaja-alaisuus että pitkä ura kansainvälisten taideprojektien toteuttamisessa. Hänellä on lisäksi tehtävän edellyttämä kokemus talous- ja henkilöstöjohtamisesta”, perustelee puheenjohtaja Kaila valintaa.

”Suomalaisen visuaalisen taiteen kenttä on rikas ja omaleimainen ja sen edellytykset puhutella ihmisiä ulkomailla on vahva. FRAMElla on vankka maine ulkomaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden keskuudessa ja sen merkitys suomalaisen visuaalisen taiteen kansainvälistymisen kannalta on suuri” Raija Koli kertoo.

”Uskon, että kokemukseni taiteen kansainvälistämisen kentällä sekä Suomessa että Iso-Britanniassa ovat antaneet minulle eväitä edistää suomalaisten taiteilijoiden ja organisaatioiden mahdollisuuksia tehdä kansainvälistä yhteistyötä ja luoda uraa myös Suomen rajojen ulkopuolella.”

FRAME-säätiön tavoite on olla kansainvälisen taidekentän edelläkävijä. Säätiö haluaa toiminnallaan vahvistaa suomalaisen visuaalisen taiteen rahoitusta, tunnettuutta ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa. FRAME-säätiö tulee toimimaan myös visuaalisen taiteen tiedotuskeskuksena.

FRAME-säätiön johtajan toimikausi on sääntöjen mukaan enintään viisi vuotta. Johtaja voidaan erityisestä syystä nimittää toiselle viisivuotiskaudelle.

Säätiön johtajan tehtävää haki 26 henkilöä. Säätiön muun henkilökunnan rekrytointi aloitetaan syksyn 2012 aikana.