Residenssien käsikirja ilmestynyt

7.5.2013

residenssi_ka1

Teksti: Riikka Suomi-Chande, suunnittelija, Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiö

Taiteilijaresidenssitoiminta on Suomessa viime vuosikymmenen aikana ammattimaistunut ja laajentunut ja muutosvaihe asettaa myös kentän toimijoille uusia haasteita.

Suomen Taiteilijaseuran Ateljeesäätiön tavoitteena on ollut osaltaan edistää ja kehittää residenssien ammattimaista toimintaa ja siksi se on alkuvuodesta 2013 julkaissut ”Residenssien hyvien käytäntöjen käsikirjan”.

Residenssien käsikirja pyrkii kiinnittämään huomiota residenssitoiminnan laadullisiin ja ammattimaisiin tavoitteisiin, resursointiin ja riskienhallintaan.

Kirjan sivuille on koottu kentän eri toimijoilta saatua tietoa hyvistä toimintatavoista ja käytännöistä. Se käy läpi residenssitoiminnan eri osa-alueet, kuten residenssimallit, organisaatiomuodot, henkilökunnan työtehtävät, yhteistyötahot, ulkomaiset toimijat, tilojen ja työskentelyn vaatimukset, taiteilijoiden haun- ja valintaprosessin, sopimus- ja asiapaperit, taiteilijalle tarjotun tuen ja palvelut jne.

Kirjassa käsitellään myös mitä tulee ottaa huomioon ulkomaalaisena Suomessa.

Myös tiedotus ja markkinointi, taloushallinto ja verotuskysymykset käydään läpi residenssitoimijan näkökulmasta.

Lisäksi käsikirja sisältää asiakirjamalleja ja tärkeitä yhteystietoja. Käsikirjaa voi hyödyntää työkalupakkina residenssitoimintaa harkittaessa, käytännön työtä kehitettäessä tai työhön perehdyttämisen välineenä.

Julkaisu on ilmainen ja saatavilla Ateljeesäätiöstä, tilaukset osoitteesta info@ateljeesaatio.fi