Sorbus-galleria vastaa liitoille: Apurahoja suoraan gallerioille

15.4.2015

Helsinkiläinen taidegalleria Sorbus vastaa blogissaan Taiteilija-lehden artikkeliin Ilmaisia näyttelyitä? Liittojen galleriat määrittelevät paikkansa ja hintansa. Sorbus on taiteilijaryhmän pyörittämä galleria, joka tarjoaa taiteilijoille näyttelyt ilmaiseksi. Sorbuksen kokemus on, että näyttelyvuokrista luopuminen edistää ratkaisevasti päämääriä, joihin myös liittojen galleriat pyrkivät.

”Meidän ylläpitämämme galleria, kuten eräät muutkin taiteilijavetoiset taidetilat Suomessa, tekee ilman näyttelyvuokraa kaikkea sitä, mitä artikkelissa esitellyt galleriatkin kertovat tehtävikseen (poislukien johonkin yksittäiseen taidemuotoon keskittymisen). Emmekä me ole kaupallinen “huippugalleria”, Tuomo Tuovinen ja Sorbus-gallerian työryhmä kirjoittavat.

Kirjoittajat myöntävät, että näyttelyvuokrattomuuden mahdollistaa tällä hetkellä Koneen Säätiön rahoitus, kun taas liittojen galleriat ovat ripuuvaisi näyttelyvuokrista. Sorbus ehdottaa ratkaisuksi apurahojen uusjakoa.

”Meidän ehdotuksemme onkin, että tämä gallerian kuluihin menevä raha voitaisiin ohjata suoraan gallerioille sen sijaan, että se kierrätetään taiteilijoiden pankkitilien kautta.”

”Liittojen gallerioiden talous taas on ilmeisesti pitkälti riippuvainen näyttelyvuokrista. Ja yleensä taiteilijat (jotka usein ovat myös kyseisen liiton jäseniä) maksavat näyttelyvuokran henkilökohtaisista apurahoistaan. Meidän ehdotuksemme onkin, että tämä gallerian kuluihin menevä raha voitaisiin ohjata suoraan gallerioille sen sijaan, että se kierrätetään taiteilijoiden pankkitilien kautta. Tämä ei siis edellyttäisi taiteen määrärahojen kasvua vaan ainoastaan niiden toisenlaista ohjaamista. Eikä raha siten myöskään olisi pois taiteilijoilta, niinkuin artikkelissa pelättiin.”

Sorbuksen mukaan apurahojen ohjaamisella suoraan gallerioille olisi useita myönteisiä vaikutuksia: se yksinkertaistaisi, sujuvoittaisi ja nopeuttaisi näyttelyiden toteuttamisprosessia sekä helpottaisi näyttelyvalintoja taiteellisin perustein. Lisäksi uudet tekijät pääsisivät paremmin esille, koska heillä on vain harvoin käytössään apurahaa, jolla maksaa näyttelyvuokraa. Myös kaupallisuuden paineet helpottaisivat, kun teosmyynnillä ei tarvitsisi yrittää kattaa näyttelyvuokraa.

Sorbuksen vastine kokonaisuudessaan: http://sorbusgalleria.tumblr.com.