Suomen Taiteilijaseura: Kuvataidetta kohdellaan ammatillisen koulutuksen uudistuksessa epätasa-arvoisesti

23.8.2016

Suomen Taiteilijaseura vastustaa tapaa, jolla kuvataidetta kohdellaan ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. STS:n mukaan opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmän ehdotus ammatillisen tutkintorakenteen uudistuksesta kohtelee eri taiteita epätasa-arvoisesti. Kuvataide on nyt menettämässä oman tutkintonimikkeensä, kun esimerkiksi musiikki ja sirkus säilyttävät omat tutkinnot.

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmä luovutti viime viikolla opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle ehdotuksen uudistuksista ammatilliseen tutkintorakenteeseen. Ohjausryhmä haluaa väliraportissaan sekä laajentaa että vähentää tutkintoja nykyisestä 351 tutkinnosta 166 tutkintoon.

STS:n mukaan ehdotus heikentää merkittävästi kuvataiteen asemaa ammatillisessa koulutuksessa, sillä kuvataide menettää oman tutkintonimikkeensä. Kuvallisen ilmaisun perustutkinto poistuu ehdotuksessa kokonaan, ja sen sisältö siirtyy osaksi media-alan perustutkintoa. Jatkossa kuvallisen ilmaisun osaamisala rinnastettaisiin audiovisuaaliseen viestintään, julkaisutuotantoon ja painoviestintään. Uusi perustutkinto kuuluisi tekniikan ja liikenteen alaan.

Ohjausryhmän ehdotuksessa useat muut taiteen alat, kuten musiikki, sirkus ja tanssi, kuitenkin säilyttävät ammatilliset perustutkintonsa. Suomen Taiteilijaseura vastustaa sitä, että kuvataidetta kohdellaan ehdotuksessa epätasa-arvoisesti.

Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen. Kuva: Laura Oja.
Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen. Kuva: Laura Oja.

”Herää kysymys, miksi toisia taiteita arvostetaan, mutta kuvataide halutaan piilottaa osaksi tutkintonimikettä, joka ei vastaa sen sisältöjä?”, kysyy Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Korhosen mielestä etenkin nykyiseen kuvallisen ilmaisun perustutkintoon kuuluva kuva- ja mediataiteen osaamisala menettäisivät keskeistä sisältöään, jos ne jatkossa niputetaan osaksi media-alan opintoja. Kuvataiteen alan osaaminen ja oppiminen eroavat lähtökohtaisesti huomattavasti media-alasta.

Muutos katkaisisi kuvataiteilijan opintopolun

Suomen Taiteilijaseura on hyvin huolissaan myös kuvataiteilijan opintopolun katkeamisesta. Seuran mukaan opiskelijan hankittava jatko-opinnoissa tarvittava osaaminen perusopetuksessa, jos ammatillinen toisen asteen koulutus katoaa kuvataiteesta. Luokio-opinnot eivät riitä, sillä lukiossa on nykyään vain yksi pakollinen kuvataidekurssi ja lisäksi on mahdollista valita toisena pakollisena joko kuvataide tai musiikki. Muu taiteen perusopetus on maksullista, ja usein siihen osallistuminen edellyttää, että opiskelijan vanhemmat ovat olleet aktiivisia ja halukkaita investoimaan lapsensa osaamisen kehittämiseen. Taiteen perusopetus ei ole myöskään valtakunnallisesti kattavaa ja siten kaikkien ulottuvilla.

”Ammatillinen toinen aste on erityisen tärkeä nuorille, jotka pyrkivät korkea-asteen kuvataideopintoihin. Taiteen alalla on pitkään tunnustettu, että taiteilijan ammatti vaatii elinikäistä oppimista. Nyt tämä monin tavoin epätasa-arvoistava uudistus uhkaa taiteilijan koko identiteetin ydintä ja taiteellista kehitystä”, sanoo Kirsi Korhonen.

Suomen Taiteilijaseura jätti kesällä opetus- ja kulttuuriministeriön ohjausryhmälle kuvataiteen asemaa puolustavan kannanoton. Seura toivoo, että poliittiset päättäjät vielä pyörtävät ohjausryhmän ehdotuksen.