STS: Hallituksen työttömyysturvaesitys ei huomioi kuvataiteilijan työn erityispiirteitä

1.12.2015

Suomen Taiteilijaseura on antanut eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon hallituksen esityksestä työttömyysturvalain muuttamiseksi (HE 94/2015 vp).

STS pitää todennäköisenä, että työttömyysturvajärjestelmän muuttaminen hallituksen esityksen mukaisesti vaikeuttaa yrittäjä- ja palkansaaja-aseman välimaastossa olevien Suomessa toimivien ammattikuvataiteilijoiden työtilaisuuksien etsimistä ja vastaanottamista. Esityksellä on kuitenkin positiivisia ja selkeyttä tuovia vaikutuksia toiminimi- ja muiden yksinomaan yrittäjäasemassa toimivien taiteilijoiden kannalta.

Yrittäjänä vakuutetulle taiteilijalle ehdotettu lakimuutos muodostaisi usein käytännössä tilanteen, jossa valittavana on oman alan työn etsiminen ja vastaanottaminen toimeksiantosuhteessa tai työttömyysturva yritystoiminnasta luopuneena. Kuten Journalistiliitto korostaa lakiesityksestä antamassaan lausunnossa 16.11.2015, työnsuorittaja varsinkaan luovalla alalla ei aina voi tosiasiallisesti valita, suorittaako tarjotun työn työ- vai toimeksiantosuhteessa.

Työttömyysturvalain mukaisten palvelujen käyttäjän kannalta keskeisenä STS pitää sen varmistamista, että viranomaiskäytännön yhtenäisyyttä ja omaa toimintaa koskevan lainsäädännön tuntemusta ja oikeaa soveltamista tuetaan. TE-keskuksen ja muutoksenhakuelinten käytäntö on jo nyt voimassa olevan lain aikana epäyhtenäinen palkansaajaan rinnastuvan yrittäjän toimeksiantosuhteiden ja työttömyysturvan yhteensovittamisessa.

STS:n lausunto hallituksen esityksestä 94/2015 vp (pdf)