Vaalitentissä Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajaehdokkaat

25.11.2015

Suomen Taiteilijaseuran uusi puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudelle edustajiston kokouksessa 4.12. Puheenjohtajan valitsee edustajisto. Tähän mennessä kolme henkilöä on asettunut ehdolle uudeksi puheenjohtajaksi. He ovat kuvanveistäjä Kalle Mustonen, kuvataiteilija Markus Renvall ja kuvataiteilija Anne Tamminen. Taiteilija-lehti kysyi ehdokkailta, mitä tärkeitä asioita he edistäisivät kaudellaan ja millaisia keulakuvia he olisivat suomalaisille ammattikuvataiteilijoille.

Kuvanveistäjä Kalle Mustonen on Suomen Kuvataidejärjestöjen Liiton puheenjohtaja ja Suomen Taiteilijaseuran varapuheenjohtaja.

Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita haluat edistää Suomen Taiteilijaseuran
puheenjohtajana seuraavien kahden vuoden aikana?
Taiteilijoiden näyttelypalkkioille pelisäännöt luova MU-sopimus on saatettava käytäntöön asti.
Taiteilijan sosiaaliturvaan liittyvät ongelmat pitävät yllä tarpeetonta epävarmuutta. Taiteilijapalkka tai perustulo soveltuisi alan sirpaleisuuteen täydellisesti. Jos nämä eivät tunnu poliittisessa ympäristössä mahdolliselta, on itsensä työllistävän eri työsuhdemuotojen välillä risteilevän sirpaletyöläisen asemaa selkeytettävä yhteistyössä vastaavien alojen kanssa. Kuvataiteen rahoitusta on korjattava suhteessa muihin taiteenaloihin. Lisää massia.

 Kuvataiteilijat ovat taiteilijoista pienituloisimpia ja kuvataidealalta
puuttuu sekä työllistäviä että tukirakenteita. Miten perustelet, että suomalainen kuvataide tarvitsee lisää tukea?

Jos luovuus ja innovaatiot ovat uuden talouden vetureita, ei niilläkään ole mahdollisuuksia kukoistaa, jos aluskasvillisuus, vapaa taide, kituu. Meillä on iso ja pitkälle koulutettu taiteilijakunta, jossa valuu valtavat määrät potentiaalia hukkaan, kun niukan rahoituksen puitteissa ei voida keskittyä olennaiseen. Taiteen soveltaminen hyvinvointipalveluissa ei korvaa suoraa tukea taiteelle. Hoivataiteelle ja on paikkansa, mutta koko taiteilijakunnan elinvoimaisuus ei saa riippua siitä minkälaisia projektitukia kukin aika suosii.

Kuvaile, millainen keulakuva haluat olla Suomen ammattikuvataiteilijoille?
Nuorena taiteilijana uskoisin vakuuttavani uusia sukupolvia siitä, ettei järjestäytynyt etujen valvonta ole vanhanaikaista, tehotonta, eikä turhaa. Taustani lahtelaisena ja SKjL:ssä toimineena tuo minut
lähemmäs myös maakunnissa toimivia taiteilijoita. Asenteeltani olen maanläheinen realisti, jolla on kuitenkin haaveita ja tavoitteita paremmasta. Kokoustilanteessa pystyn pitämään tasapainon keskustelun ja asioiden tehokkaan päättämisen välillä.

Kalle Mustosen kotisivut: http://mustone.blogspot.fi.

 

Kuvataiteilija Markus Renvall on MUU ry:n puheenjohtaja ja Suomen Taiteilijaseuran hallituksen jäsen. 

 Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita haluat edistää Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajana seuraavien kahden vuoden aikana?

Apurahoihin tasokorotus, apurahat ovat laahanneet alaspäin 2000-luvulla vastoin yleistä muuta kehitystä, jossa tulot ovat nousseet.  Taidekoulutus on moninkertaistunut, mutta tämä ei ole näkynyt apurahoituksen korotuksena. Apurahat ovat olleet pienuudestaan huolimatta todella tehokkaita. Taiteilijoille palkkaa työstä esim. museoissa. MU-sopimus, prosenttiperiaate, minimitoimintaehdot. Haluaisin kiinnittää huomion myös kuntien mahdollisuuksiin työllistää taiteilijoita taiteelliseen työhön. Tarvitsemme kaikille taiteilijoille työtä tukevan kurssin  työ- ja elinkeinotoimistoon. Tarvitsemme yhtenäisyyttä ja päättäväisyyttä. Sosiaaliturva ( kansalaispalkka ?). Uusia toimintamalleja sekä uutta toimintakulttuuria. Pitäisi myös miettiä missä olemme onnistuneet. Meidän pitää välittää toisistamme.

Kuvataiteilijat ovat taiteilijoista pienituloisimpia ja kuvataidealalta puuttuu sekä työllistäviä että tukirakenteita. Miten perustelet, että suomalainen kuvataide tarvitsee lisää tukea?

Taiteilijat ovat korkeasti koulutettuja, omaan työhönsä perehtyneitä, työlleen omistautuneita. Ihmiskunta on kuin keho jossa on monenlaisia osia: käsi, nenä, korva ym. Toimiakseen tarvitaan kaikkia niitä. Kaikki tarvitsevat oman osansa elinnesteistä, pystyäkseen toimimaan kehon osana. Olemme yhtä tarpeellisia kuin muutkin. Kaikkia tarvitaan kokonaisuuden muodostamisessa.

Kuvaile, millainen keulakuva haluat olla Suomen ammattikuvataiteilijoille?

Olen toiminut monien järjestöjen hallituksissa sekä puheenjohtajana että rivijäsenenä  koko 2000-luvun. Kokemukseni turvin voin sanoa että haluan olla vakaasti taiteilijoiden puolella. Haluan olla kuunteleva, keskusteleva, sekä oikeanlaisia asioita edesauttava. Yhteistyö on voimaa, olen toiminut monilla eri taiteen saroilla ja uskon että olisin monia tahoja yhdistävä. Omaan rohkeutta ja oivalluskykyä asioiden eteenpäin viemiseksi.

Markus Renvallin esittely AV-arkin sivuilla: http://www.av-arkki.fi/taiteilijat/markus-renvall/

Kuvataiteilija Anne Tamminen on Suomen Taiteilijaseuran edustajiston puheenjohtaja. Hän on jäsen mm. Forum Artisin hallituksessa ja Taiken Visuaalisessa toimikunnassa sekä Kuvataidejaostossa.

 Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joita haluat edistää Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtajana seuraavien kahden vuoden aikana?

On tärkeää, että uusi puheenjohtaja jatkaa jo valmiiksi aloitettuja prosesseja, jotta toimintaan ei synny turhia katkoksia. Näistä esimerkkeinä museopalkkasopimus, jota on jo pitkään valmisteltu sekä yhtenäinen madallettu alv-kanta. Kuvataiteen rahoituksen puolesta on ehdottoman pitkäjännitteisesti kamppailtava, esimerkiksi apurahojen ja taiteilijaeläkkeiden määrät jo nykyisellään ovat täysin kestämättömiä. Tässä on tehtävä yhteistyötä on muiden taiteenalojen järjestöjen kanssa.

 Kuvataiteilijat ovat taiteilijoista pienituloisimpia ja kuvataidealalta puuttuu sekä työllistäviä että tukirakenteita. Miten perustelet, että suomalainen kuvataide tarvitsee lisää tukea?

Suomi on täynnä korkeastikoulutettuja äärimmäisen motivoituneita moniosaavia kuvataiteilijoita. Kuvataiteilijoilla on henkistä pääomaa, lahjakkuutta ja osaamista, josta moni muu voi vain uneksia. Tämä arvo ja voimavara tulisi laajasti tunnustaa, myös taloudellisesti. Visuaalinen kulttuuri on suuressa määrin jokapäiväinen rikastuttava osa yhteiskuntaa ja kuvataiteilijat ovat alansa huippuasiantuntijoita. Siksi meillä tulisi olla keskeinen rooli ja taloudellinen arvostus läpi yhteiskunnan.

 Kuvaile, millainen keulakuva haluat olla Suomen ammattikuvataiteilijoille?

Haluan olla demokraattinen, ehdottomasti kuunteleva, neuvotteleva, päämäärätietoinen, asiantunteva, vakuuttava, aikaansaava, tasapuolinen, valovoimainen, turvallinen, pitkäjännitteinen, periksiantamaton keulakuva, joka monipuolisella ja pitkällä kokemuksella ja ammattitaidolla yhdessä koko kentän ja eri yhteistyötahojen kanssa nostaa kuvataiteiljian aseman sen ansaitsemaansa nousuun.

Anne Tammisen kotisivut: https://tammisenanne.wordpress.com/