Suomen Kulttuurirahasto tukee turvapaikanhakijoiden ja paikallisten ihmisten kohtaamista

29.9.2015

 

Suomen Kulttuurirahasto myöntää 130 000 euron apurahan Encounters – Kohtaamisia -hankkeelle, joka pyrkii lisäämään eri puolilla Suomea paikallisten ihmisten ja vastaanottokeskusten asukkaiden hyvää kanssakäymistä taiteen keinoin. Hankkeen toteuttaa pirkanmaalainen Kulttuuriosuuskunta Uulu vuoden 2016 aikana.

Uulun toiminta on valtakunnallista, ja hanke järjestetään yhteistyössä Maailman musiikin keskuksen kanssa.

”Vastaanottokeskusten täyttyessä halusimme auttaa luomaan yhteyksiä turvapaikanhakijoiden ja paikallisten ihmisten välille niillä tavoilla, jotka ovat meille mahdollisia. Siksi pyysimme useammalta taholta ehdotuksia, miten parempaa kanssakäymistä voisi edistää taiteen keinoin”, kertoo asiamies Juhana Lassila Suomen Kulttuurirahastosta.

”Uululla on jo aiempaa kokemusta esimerkiksi maahanmuuttajalasten ja suomalaislasten yhteisistä musiikkityöpajoista. Lapsilla on ollut niissä upea yhteisen tekemisen meininki”, kertoo Lassila.

Kulttuuriosuuskunta Uulu vierailee vuoden 2016 aikana vähintään 15 kunnassa, jossa on vastaanottokeskus. Niillä alakouluilla, joissa on valmistava luokka, järjestetään musiikkityöpajoja, joissa koululaiset pääsevät tutustumaan eri maiden soittimiin. Perhemuskareissa taas perheet voivat kokoontua yhteen kuulemaan eri kulttuurien lastenlauluja. Kaikille avoimissa iltamissa paikkakunnan nuorisobändit pääsevät esiintymään samalla, kun paikallisilla asukkailla ja vastaanottokeskusten ihmisillä on tilaisuus keskinäiseen tutustumiseen. Hanke tavoittaa laajasti eri ikäryhmät, ja sen tuloksena saadaan aikaan myös tutkimusraportti ja metodiopas, jossa eritellään taidelähtöisen toiminnan mahdollisuuksia vastaanottokeskustyössä.

”Toivotamme hankkeen todella tervetulleeksi, koska juuri nyt vastaanottokeskuksissa aika menee ihmisten majoittamiseen ja virallisten asioiden hoitoon. On hyvä, että hankkeen kautta saadaan yhteistä tekemistä vastaanottokeskusten ulkopuolelle”, sanoo SPR:n Hämeen piirin vastaanottokeskusten johtaja Minna Jussila.