Suomen Kulttuurirahastolta uusi tukimuoto yhteisöjen suuriin taidehankkeisiin

3.12.2015

Suomen Kulttuurirahasto alkaa ensi vuonna myöntää uudenlaista, suuriin taidehankkeisiin tarkoitettua apurahaa. Taide²-apurahaa voivat hakea myös julkiset taidelaitokset. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää 100 000–200 000 euroa. Haku alkaa helmikuussa 2016.

Uusi Taide²-apuraha on tarkoitettu taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät monipuolistamaan ja parantamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Yhdelle hankkeelle voidaan myöntää 100 000–200 000 euroa.

Apurahaa voivat hakea muun muassa taiteen alan rekisteröidyt yhdistykset ja säätiöt sekä poikkeuksellisesti myös julkiset taidelaitokset ja taiteen alan yritykset, halutessaan yhteistyössä keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa. Apurahaa eivät voi hakea yksityishenkilöt tai työryhmät yksinään.

”Apurahalla halutaan mahdollistaa laaja-alainen yhteistyö erilaisten toimijoiden välillä, ja siksi haku avataan myös taidealan julkisrahoitteisille laitoksille. Toiveena on, että rahoituksen avulla saataisiin luotua pysyviä yhteistyön malleja taidekentälle”, kertoo erityisasiantuntija Johanna Ruohonen.

Taide²-apurahalla halutaan tarjota taiteen tekijöille mahdollisuus pitkäaikaiseen suunnittelutyöhön ja suurten hankkeiden toteutukseen. Tavoitteena on tehdä taiteesta entistä kiinnostavampaa laajan yleisön silmissä.

Apurahan hakumenettely on kaksivaiheinen: ensimmäisellä hakukierroksella enintään kymmenen kiinnostavaa hanketta valitaan jatkokehittelyyn.  Vasta tämän jälkeen tehdään rahoituspäätökset.

Uuden apurahan ensimmäinen hakukierros on 15.2.–11.32016. Rahoitettavista hankkeista päätetään elokuussa 2016.