Taide- ja kulttuuritapahtumille tukea yli 4,7 miljoonaa euroa

22.4.2015

Kulttuuri- ja asuntoministeri Pia Viitanen on jakanut yli 4,7 miljoonaa euroa valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille. Tukea myönnettiin 151 tapahtuman järjestämisen tueksi. Viime vuonna tukea jaettiin 4,9 miljoonaa euroa eli tuki kutistui kokonaisuudessaan noin 200 000 euroa.

Savonlinnan Oopperajuhlat, Tampereen Teatterikesä, Helsingin Juhlaviikot, Kuhmon Kamarimusiikki, Kuopio Tanssi ja Soi, Kaustinen Folk Music Festival ja Pori Jazz Festival ovat suurimmat avustuksensaajat vuonna 2015. Kuvataidetapahtumista tukea saivat mm. ANTI – Contemporary Art Festival, Purnun kesätaidenäyttely, Haihatus kesänäyttely, Kemijärven 20. kansainvälisen kuvanveistoviikko, XX Mäntän kuvataideviikot ja Taidekeskus Salmelan ympärivuotinen taidetapahtuma. Näistä suurimman tuen sai XX Mäntän kuvataideviikot, 73 000 euroa.

XX Mäntän kuvataideviikot sai 73 000 euron tuen. Tuki on samansuuruinen kuin vuotta aiemmin. Kuvassa näy
XX Mäntän kuvataideviikot sai tapahtumatukea 73 000 euroa. Tuki on saman suuruinen kuin vuotta aiemmin. Kuvassa näyttelykeskus Pekilo.

– Kulttuuritapahtumilla on tärkeä tehtävä useiden taidealojen kehityksessä, sillä ne nostavat uusia ilmiöitä esiin. Festivaalit ovat myös aluetaloudellisesti merkittäviä. Tapahtumat houkuttelevat alueelle vierailijoita, lisäävät tunnettuutta ja antavat työmahdollisuuksia, ministeri Viitanen toteaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on turvata taide- ja kulttuuritapahtumien tapahtumien järjestäminen eri puolilla Suomea sekä edistää monipuolista taide- ja kulttuuritarjontaa.

Festivaalit ovat keskeisiä kulttuurituotannon, -tarjonnan ja osallistumisen muotoja. Valtion rahoittaa tapahtumia, ja niiltä odotetaan monen tyyppisiä hyötyjä kansalaisten hyvinvoinnista aluetalouden vilkastumiseen. Useat kaupungit ja kunnat ovat nostaneet tapahtumat kulttuuri- ja elinkeinopoliittiseksi kehittämiskohteeksi.

Taide- ja kulttuuritapahtumien avustukset myönnetään taiteen edistämiseen osoitetuista veikkausvoittovaroista. Tapahtumiin liittyvissä kysymyksissä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä toimii Taiteen edistämiskeskus, joka antaa ministeriölle lausunnon määrärahan jakamisesta.