Taide toiseen -apuraha Suomen Kuvanveistäjäliitolle

11.10.2017

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt vuoden 2017 Taide²-apurahat. Apurahoja myönnettiin yhteensä 760 000 euroa kuudelle hankkeelle, joiden toteuttajat ovat Women in Film & Television, Suomen Kuvanveistäjäliitto, Teatterin tiedotuskeskus TINFO, Taiteilijayhdistys Hiljaisuus, Universum sekä Esitystaiteen keskus.

Suomen Kuvanveistäjäliitto toteuttaa avustuksen turvin Julkisen taiteen liikuuva laboratorio -hankkeen. Siinä elävöitetään Helsingin katukuvaa nykytaiteella. Kesällä 2019 toteuttavaan näyttelyyn valitaan kymmenen suurta liikuteltavaa teosta, joiden toteuttajina ovat kuvanveistäjät yhteistyössä esimerkiksi performanssitaiteilijoiden, arkkitehtien, valosuunnittelijoiden, tanssijoiden tai muiden luovien alojen osaajien kanssa.

Teoksilla tarjotaan kaupunkilaisille mahdollisuus kohdata taidetta osana katuelämää ja arkea. Tämän toivotaan herättävän ihmisiä katsomaan ympäristöään uudella tavalla sekä synnyttämään keskustelua julkisen taiteen mahdollisuuksista kaupunkiympäristössä. Samalla laajennetaan ihmisten käsitystä nykykuvanveiston mahdollisuuksista sekä ylitetään taiteenvälisiä raja-aitoja. Suurelta yleisöltä tullaan  myös keräämään tietoa julkisen taiteen kokemisesta, merkityksestä ja mahdollisuuksista.

Tapahtuma on pitkään aikaan suurin tilallisen julkisen taiteen näyttelyprojekti Helsingissä. Se pyrkii nostamaan myös Helsingin profiilia kuvataidekaupunkina. Helsingin taidemuseo HAM toimii hankkeen yhteistyökumppanina.

”On tärkeää, että kuvanveistotaide sen moninaisissa muodoissaan koetaan merkittävänä ja uudistavana osana elävää kulttuuria ja yhteiskuntaa, toteaa Kuvanveistäjäliiton puheenjohtaja Anssi Pulkkinen tiedotteessa.

Teoksia voidaan sijoittaa kaupungin ydinkeskustasta lähiöihin, vilkkaista kohteista rauhallisempiin. Teoksia siirretään näyttelyn aikana useamman kerran, minkä vuoksi jo suunnitteluvaiheessa otetaan huomioon teosten helppo siirreltävyys, kestävyys ja turvallisuus.

Taide toiseen -avustuksen saaneet hankkeet

Women in Film & Television: NÄKYVÄKSI

Puolitoistavuotisessa hankkeessa valitaan neljä käsikirjoittajaa syksyllä 2018 alkavaan puoli vuotta kestävään käsikirjoitushankehautomoon. Itsenäisen työskentelyn ja kirjoittamisen ohella metodiin kuuluu ohjattuja työpajoja, täydennyskoulutusta, henkilökohtaista sparrausta sekä etämentorointia.

Suomen Kuvanveistäjäliitto: Julkisen taiteen liikkuva laboratorio

Teatterin tiedotuskeskus (TINFO)

Teatterin tiedotuskeskuksen (TINFO) hankkeessa teatterialan ammattilaiset verkostoituvat kansainvälisesti. Kansainvälisten yhteistuotantojen ja esitysvierailuiden määrä kasvaa ja taiteilijoiden ja tuottajien ammatillinen osaaminen vahvistuu. Yleisöpohjien kasvattamisen lisäksi hanke uudistaa tuotantoajattelua, kokoaa sosiaalista pääomaa ja luo uusia kansainvälistymisen malleja.

Esitystaiteen keskus ry: Sata ja yksi salaisuutta

Eri taiteiden rajapinnoilla liikkuva esitystaide ottaa usein kantaa yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja yksilön asemaan yhteisössä. Sillä on kyky ottaa käyttöönsä  uusia nuoriso- ja nykytaiteen ilmiöitä eivätkä uudet digitaaliset sovellukset ole sille vieraita.

Taiteilijayhdistys Hiljaisuus: Hiljaisuuden vuodenajat

Hiljaisuuden vuodenajat -hankkeen tarkoituksena on kehittää taiteellisen työskentelyn mahdollisuuksia ja korkeatasoisten kulttuuritapahtumien tarjontaa Lapin alueella. Hankkeen pääkoordinaattorina ja tuottajana toimii kittiläläinen Taiteilijayhdistys Hiljaisuus ry, joka on järjestänyt vuodesta 2010 lähtien ulkomaistakin kiinnostusta herättänyttä Hiljaisuus-festivaalia Kaukosen kylässä Kittilässä.

Uusien tuotantomallien Universum

Universum on neljän helsinkiläisen ammattiteatterin yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on edistää teatterin monimuotoisuutta ja sisältöajattelua. Universum syntyi vuonna 1998 uudenlaisen, yhteistyöhön perustuvan tuotantoajattelun pohjalta. Universumin jäsenteattereita ovat Aurinkoteatteri, Sirius Teatern, Teater Mars ja Teatteri Venus.

Suomen Kulttuurirahaston Taide²-apurahat jaettiin nyt toista kertaa. Apuraha suunnattiin taiteen alan rekisteröidyille yhteisöille, säätiöille ja julkisille taidelaitoksille, joita kannustettiin yhteistyöhön keskenään tai vapaiden toimijoiden kanssa.

Hakuaikana jätettiin 110 hakemusta, joista 10 valittiin toiselle kierrokselle.

Hakemusten jatkokehittelyn jälkeen apuraha myönnettiin kuudelle, joista suurin, 190 000 euroa, Women in Film & Television ry:lle. WIFTin NÄKYVÄKSI-hankkeessa tuetaan naiskäsikirjoittajia, jotka valmistelevat ensimmäistä pitkää näytelmä- tai dokumenttielokuvaansa tai televisiosarjaansa. Hankkeesta vastaavat kokeneet elokuva-alan ammattilaiset käsikirjoittaja Raija Talvio ja luova tuottaja Jenni Koski.

Taide²-apuraha on tarkoitettu laajamittaisiin taiteellista tuotantoa uudistaviin hankkeisiin, jotka pyrkivät lisäämään ja monipuolistamaan taiteen laatua sekä laajentamaan taiteen yleisöpohjaa. Apurahalla halutaan mahdollistaa taiteellisen tuotannon pidempiaikainen suunnittelu- ja valmistelutyö sekä laajamittainen toteutus.

”Rahoitettavien hankkeiden joukossa on useita kunnianhimoisia kehityshankkeita, joiden tavoitteena ovat rakenteelliset muutokset omassa toiminnassa ja omissa toimintaympäristöissä”, Kulttuurirahaston erityisasiantuntija Johanna Ruohonen kuvaa tiedotteessa.