Taidemaalariliiton jäsentyytyväisyyskysely 2012

13.12.2012

TEKSTI: SAIJA KOPONEN

Taidemaalariliitossa tehtiin syksyllä 2012 jäsentyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastattiin nimettömänä ja siinä kysyttiin lähinnä mielipiteitä Taidemaalariliiton palveluista ja varattiin tilaa myös avoimelle palautteelle.

Kyselyssä kartoitettiin tyytyväisyyttä liiton toimintaan ja kuinka hyvin sitä tunnettiin: tyytyväisyyttä tiedotuspalveluihin ja muihin jäsenpalveluihin sekä Taide-lehteen, jäsenkorttien hyödyllisyyttä ja tyytyväisyyttä liiton tarvikevälitystoimintaan, näyttelytoimintaan ja teosvälitykseen sekä kokous- ja symposiumitoimintaan.

Tilastotieteellisesti pätevän tuloksen saavuttamiseksi kysely suoritettiin systemaattisella satunnaisotannalla, johon tuli 130 henkeä. Otanta vastasi jäsenistöä iän, jäsentyypin ja sukupuolen suhteen. Vastausprosentti oli 55,4 % ja katoanalyysin perustella kyselyyn osallistuneetkin vastasivat hyvin jäsenkuntaa iän, jäsentyypin ja sukupuolen suhteen.

Kyselyn  tuloksista voi lukea Taidemaalariliiton nettisivulta.