Taidemaalariliiton taiteenhankintamalli- sivusto julkaistu

19.2.2013
Eija Hakkola: "Seitti" seinämaalaus Arabianrantaan 2009. Kuva: Eija Hakkola.

Taidemaalariliitto on julkaissut taiteenhankintamalli-sivuston. Sivustolle koottu tieto on tarkoitettu luomaan pohjaa yhteistyölle rakennuttajien, suunnittelijoiden, kuvataiteen hankinnoista vastaavien henkilöiden ja kuvataiteilijoiden välillä.

Taiteilijoille on kerätty tietoa rakennusprojektista, sen etenemisestä ja eri vaiheisiin osallistuvista eri alojen toimijoista. Hankintamalli on jaettu kuuteen osioon: aloite, hankeen valmistelu, suunnittelu, toteutuksen valmistelu, taideteoksen toteutus ja sen elinkaari. Taideprojektien etenemistä havainnollistetaan lisäksi projektikuvausten avulla. Kuvaukset on tehty erilaisista näkökulmista. Niissä käsitellään esimerkiksi poikkitaiteellisia hankkeita, projektin käytännön etenemistä, yhteistyötä eri tahojen välillä sekä ideointia, rahoitusta ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia.

Rakennuttajille ja suunnittelijoille on kerätty tietoja siitä, miten ja missä vaiheessa taidehankinnat on hyvä ottaa osaksi rakennusprojektia.

Sivustolla paneudutaan myös taiteen ja taiteilijan rooliin kaavoituksessa, paikkasidonnaiseen taiteeseen ja sitä koskevaan lupajärjestelmään, tilaustyön käytäntöihin sekä siihen, miten hankintalaki vaikuttaa julkisiin kuvataidehankintoihin.

Lue lisää Taidemaalariliiton nettisivulta