Taideneuvosto esittää sataa uutta apurahaa nuorille taiteilijoille

22.11.2017

Apurahoilla olisi tarkoitus tukea nuoria taiteilijoita kohti menestystä ja kansainvälistymistä.

Taideneuvosto toivoo eduskunnan investoivan samaan tapaan tulevaisuuteen kuin se teki 50 vuotta sitten. Silloin päätettiin nykymuotoisesta taiteilijatuesta.

”Vain kahden miljoonan euron suuruinen panostus suoraan taiteilijatukeen edistää merkittävästi suomalaisten nuorten taitelijoiden mahdollisuuksia kehittyä, kansainvälistyä ja menestyä”, toteaa taideneuvosto.

Neuvosto esittää myös, että eduskunta päättäisi lisätä ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrää. Taiteilijaeläkkeitä jaetaan vuosittain vain 51 ja sen saa noin 10 prosenttia hakijoista. Hakijamäärät kasvavat suurten ikäluokkien eläköityessä.

Taiteilijoiden vuoteen 2009 asti saamat apurahat eivät ole kerryttäneet lainkaan eläkettä. Tämän vuoksi nyt eläkeikään tulevien taiteilijoiden eläkekertymä on jäänyt erittäin pieneksi.

Neuvosto ottaa kantaa myös VOS-uudistukseen. Teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionosuuksiin valmistellaan uutta lainsäädäntöä. Neuvoston mielestä vuosina 2019-21 tarvitaan noin 20 miljoonan euron lisäpotti, jotta uudistus on mahdollista toteuttaa.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa.