Taidetoimikunnat nimettiin – Veli Granö johtaa visuaalisten taiteiden toimikuntaa

25.10.2016

Taideneuvosto on nimennyt jäsenet seitsemään valtion taidetoimikuntaan. Kaikkien toimikuntien puheenjohtajat ovat taiteilijataustaisia. Visuaalisten taiteiden toimikuntaa johtaa valokuvataiteilija Veli Granö.

Kuvataiteilijoita on nimetty puheenjohtajiksi myös useisiin alueellisiin toimikuntiin ja taiteen moninaisuuden ja liikkuvuuden toimikuntaan, jossa puheenjohtajana on valokuva- ja kuvataiteilija Marja Helander.

Taidetoimikunnissa on yhteensä 75 asiantuntijajäsentä ja alueellisissa toimikunnissa 112 jäsentä.

Ensi vuoden alusta aloittavat toimikunnat ovat yhtä laaja-alaisia kuin nykyiselläkin kaudella, kertoo Taike tiedotteessaan. Esittävien taiteiden toimikunta päättää näyttämö-, tanssi- ja sirkustaiteen sekä performanssi- ja esitystaiteen apurahoista ja palkinnoista. Visuaalisten taiteiden toimikunta päättää kuva- ja valokuvataiteen, sarjakuva- ja kuvitustaiteen sekä ympäristötaiteen apurahoista ja palkinnoista. Audiovisuaalisten taiteiden toimikunta päättää elokuva-, media- sekä valo- ja äänitaiteen apurahoista ja palkinnoista.

Ympäristötaide siirtyy arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnasta osaksi visuaalisten taiteiden toimikuntaa.

”Taiteenalakohtainen vertaisarviointi turvataan hyödyntämällä asiantuntemusta yli toimikuntarajojen. Lisäksi ehdotettuja mutta toimikuntien ulkopuolelle jääneitä asiantuntijoita on tarkoitus saada mukaan hakemusten arviointiin”, toteaa taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille, taiteilijaryhmille ja yhteisöille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista kukin omalla alallaan ja alueellaan. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 21,7 miljoonaa euroa. Niiden suorassa päätösvallassa on 64 % Taiken 34 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille. Lisäksi ne arvioivat viraston päätösvallassa olevat yhteisöjen avustushakemukset.

Visuaalisten taiteiden toimikunta 2017-18

Puheenjohtaja:

Veli Granö, valokuvataiteilija, Porvoo

Jäsenet:

Terhi Ekebom, kuvittaja, sarjakuvataiteilija, Helsinki
Maria Hirvi-Ijäs, kriitikko, tutkija, Helsinki
Minna Henriksson, taiteilija, Helsinki
Villu Jaanisoo, kuvanveistäjä, Pirkkala
Aimo Katajamäki, kuvittaja, kuvataiteilija, Helsinki
Laura Köönikkä, kuraattori, Helsinki
Anni Leppälä, valokuvataiteilija, Helsinki
Ismo Luukkonen, valokuvataiteilija, Turku
Pekka Paikkari, kuvanveistäjä, muotoilija, Sipoo
Kari Södö, kuvataiteilija, Oulu
Anne Tamminen, kuvataiteilija, Hämeenlinna

Audiovisuaalinen taidetoimikunta 2017-18

Puheenjohtaja:

Dag Andersson, verksamhetsledare, Kimito

Jäsenet:

Simo Alitalo, äänitaiteilija, Turku
Joonas Berghäll, elokuvaohjaaja, Helsinki
Tellervo Kalleinen, taiteilija, Helsinki
Mia Kivinen, valosuunnittelija, kuraattori, Helsinki
Hanna Maylett, elokuvaohjaaja, Espoo
Leena Perälä, elokuvasihteeri, Lahti
Miia Rinne, mediataiteilija, Helsinki
Mika Ronkainen, elokuvaohjaaja, Oulu
Sami van Ingen, kuvataiteilija, Helsinki
Sari Väänänen, toiminnanjohtaja, Helsinki

Katso kaikki toimikunnat ja niiden jäsenet Taiken sivuilta