Taideyliopiston rehtoriksi Tiina Rosenberg

30.10.2012
Kuva: Eva Dalin

Taideyliopiston ensimmäiseksi rehtoriksi on valittu Tiina Rosenberg. Hän aloittaa viisivuotisessa tehtävässään 1.1.2013. Tällä etkellä Rosenberg toimii teatteritieteen professorina Tukholman yliopistossa.

Valinnassa tärkeitä kriteereitä olivat syvällinen taiteen tuntemus, käytännössä osoitettu johtamiskokemus sekä kansainväliset verkostot.

–  Taideyliopiston ensimmäinen rehtori on arvojohtaja ja muutosjohtaja. Hän auttaa Taideyliopiston yhteisöä kirkastamaan uuden instituution suunnan, sanoo Taideyliopiston hallituksen puheenjohtaja Saku Mantere.

Helsingissä syntynyt ja kasvanut Rosenberg on toiminut aiemmin muun muassa opintorehtorina ja sukupuolentutkimuksen professorina Tukholmassa, professorina ja laitosjohtajana Lundin yliopistossa sekä elokuvatieteen laitoksen johtajana ja teatteritieteen yliopistonlehtorina Tukholman yliopistossa. Hän on väitellyt teatteritieteen tohtoriksi vuonna 1993.

Tiina Rosenbergin tutkijanura on kansainvälisesti merkittävä. Sen lisäksi hänet tunnetaan aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana ja kirjoittajana.

– Rosenberg on keskusteleva, diplomaattinen ja luja johtaja, jolla on vahva tahto ja sinnikäs asenne. Hän viestii puheessaan ja toiminnassaan sitä arvopohjaa, jolle Taideyliopiston tulevaisuuden on hyvä rakentua: yliopistollisuutta, kriittisyyttä, demokraattisuutta ja syväsuuntaista taiteen ja sen perinteiden arvostusta, Mantere toteaa.

Taideyliopisto aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyvät. Perustettava vapaan taiteen yliopisto vahvistaa toiminnallaan taiteen koulutusta, asemaa ja autonomiaa yhteiskunnassa sekä koko Suomen taide- ja kulttuurielämää. Taideyliopisto koostuu kolmesta akatemiasta, jotka ovat koulutukselliselta sisällöltään ja kulttuuriselta painoarvoltaan yhdenvertaisia. Nykyisten yliopistojen henkilöstö ja opiskelijat siirtyvät Taideyliopistoon sen aloittaessa toimintansa.