Taike jakoi taiteilija-apurahat – yli puolet apurahansaajista naisia

10.9.2018
Sirkku Ketola sai kuvataiteen viisivuotisen apurahan. Performanssi- ja installaatioteos A Body Called Paula galleria Huudossa maaliskuussa 2018. Kuva: Katri Saarela.

Taidetoimikunnat ovat jakaneet 304 taiteilija-apurahaa. Eniten apurahoja jaettiin kuvataiteeseen, kirjallisuuteen, musiikkiin ja näyttämötaiteeseen.

Keskimäärin joka yhdeksäs hakija sai Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) apurahan. Vaikeinta oli saada apurahaa visuaalisissa taiteissa ja monitaiteessa, joissa apurahoja riitti alle 10 prosentille hakijoista. Toista ääripäätä edustaa arkkitehtuuri, jossa lähes joka toinen hakija sai apurahan. Hakemuksia Taike sai yhteensä lähes 2 700, viisi prosenttia enemmän, kuin viime vuonna. Apurahat alkavat vuoden 2019 alusta.

Yli puolet apurahansaajista naisia, noin kuudennes nuoria

Taiteilija-apurahan saajista yli puolet on naisia, kuten myös hakijoista. Naisten osuus on suurin muotoilun alalla, lähes 90 prosenttia. Tanssitaiteessa, esitys- ja performanssitaiteessa sekä taidejournalismissa noin kaksi kolmasosaa apurahan saajista on naisia. Kuvataiteen apurahoista hieman yli puolet meni naisille.

Taiteilija-apurahoista on myönnettävä vähintään 30 apurahavuotta nuorille tai uransa alussa oleville taiteilijoille. Tänä vuonna nuoria, alle 35-vuotiaita apurahan saajia on 49. Nuorten osuus vaihtelee taiteenaloittain. Sarjakuva- ja kuvitustaiteessa puolet apurahan saajista on nuoria. Vähintään neljännes saajista on nuoria myös musiikissa, tanssi- ja sirkustaiteessa sekä performanssi- ja esitystaiteessa. Esittävistä taiteista ainoastaan näyttämötaiteessa nuorten osuus jää alle kymmeneen prosenttiin. Apurahan saaneiden mediataiteilijoiden joukossa ei ole yhtään nuorta.

Suurin osa hakijoista asuu Uudellamaalla

Kolme neljäsosaa apurahoista jaettiin Uudellemaalle, jossa myös suurin osa hakijoista asuu. Apurahat keskittyvät Uudellemaalle etenkin media-, elokuva-, valokuva- ja näyttämötaiteessa sekä musiikissa. Näillä taiteenaloilla myös hakijoista valtaosa oli Uudeltamaalta.

Suhteessa eniten muualla Suomessa asuvia apurahansaajia on kuvataiteilijoiden, kirjailijoiden, kääntäjien ja kriitikoiden joukossa. Apurahan saaneista kuvataiteilijoista kolmasosa asuu muualla kuin Uudellamaalla.

Valtion taiteilija-apurahalla työskentelee vuosittain runsaat 600 taiteilijaa, mikä on noin kolme prosenttia maan taiteilijakunnasta. Veroton apuraha on 1 709 euroa kuukaudessa, josta apurahan saaja maksaa pakollisen eläke- ja tapaturmavakuutusmaksun. Vuositasolla taiteilija-apurahoja maksetaan kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa euroa.

Katso lista kaikista apurahansaajista täältä.