Taike jakoi yli 400 000 euroa hyvinvointia edistävälle taiteelle – muutama kuvataideorganisaatio sai avustuksen

15.2.2017

Taike jakoi kaikkiaan  412 000 euroa hyvinvoinnin edistämiseen taiteen ja kulttuurin keinoin. Avustuksen sai 26 toimijaa 11 eri taiteen alalta. Suurimmat avustukset menivät näyttämötaiteelle ja tanssitaiteelle.

Suurin avustus oli 45 000 euroa, ja sen sai Q-teatteri näyttelijöiden palkkaamiseen Espoon sosiaalitoimeen. Hankkeen kohteena ovat lastensuojelun ja aikuissosiaalityön asiakkaat, työntekijät ja yhteiskumppanit.

Tanssitaiteen tuki ry / Itäisen tanssin aluekeskus sai 40 000 euroa yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittämiseen. Taiteilijat ovat usein väliinputoajia työhyvinvointiin liittyvissä asioissa.

Suomen Näyttelijäliitto ry sai 40 000 euroa valtakunnalliseen koulutushankkeeseen, jossa näyttelijöitä koulutetaan soveltamaan ammattitaitoaan monialaisemmin.

Muissa tukea saaneissa hankkeissa kehitetään muun muassa ääni- ja valotaiteen avulla malli hyvälle ääniergonomialle, toteutetaan tanssitaiteen taiteilijaresidenssitoimintaa hoivalaitoksessa, ja kehitetään seniorikonserttijärjestelmää vanhusten asumisyksikössä. Myös taidelainaamon ja sairaalanvälistä yhteistoimintaa kokeillaan Kaakon taiteen hankkeessa.

Avustuksella maksetaan pääosin taiteilijoiden palkkoja ja materiaalikustannuksia. Avustuksen sai 26 toimijaa 11 eri taiteen alalta. Avustuksen suuruus vaihteli 2300 eurosta 45 000 euroon. Haetut summat olivat edellisvuotta suurempia. Apurahat maksetaan veikkausvoittovaroista.

 

Valtionavustukset taiteen hyvinvointivaikutuksien edistämiseen 2017:

Arkkitehtuuri- ja Ympäristökulttuurikoulu Lastu ry, Lapinlahti, 10 000 €
Maaseudun- ja haja-asutusalueen yksinäisten vanhusten ja nuorten Elämänpolut sata vuotiaassa Suomessa -taidekokonaisuus taiteen ammattilaisten tukemana

Huoneteatteri Jurkan Kannatusyhdistys ry, Helsinki, 8 000 €
Huoneteatteri – teatteri huoneessa” – yleisötyöhankkeen palkka- ja materiaalikuluihin

Kaakon taide – visuaalisten taiteiden verkosto ry, Lappeenranta, 20 000 €
Sairaala-artoteekki – sairaalaympäristön taidelainaamon selvitys- ja kokeilu.

Kirjan talo – Bokens hus ry, Turku, 20 000 €
Päivän rytmit – Sanan tahdit: Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Tammikodin päivätoiminnan loruviriketunnit

Kultsi – Kulttuurikollektiivi Silta ry, Seinäjoki, 3 500 €
Kehitysvammaisia ja muita teatteriharrastajia yhdistävän Kuningasroolissa-teatteriproduktion toteuttamiseen

Lapin Tanssiopiston Kannatusyhdistys ry, Rovaniemi, 7 800 €
Tanssin ja liikkeen keinoin hyvinvointia palvelutalojen arkeen

Lasten ja nuorten arkkitehtuurikoulu Arkki ry, Helsinki, 10 000 €
Asunnosta kodiksi – nuorisokotilasten voimaannuttaminen oman asunnon sisustusprojektin kautta

Munuais- ja maksaliitto ry, Njur- och leverförbundet rf, Helsinki, 12 000 €
Kulttuurista hyvinvointia dialyysipotilaille – hankkeen tavoitteena on tuoda taidetta ja kulttuuria dialyysipotilaiden hoitoyksikköön

Mustarinda-seura ry, Hyrynsalmi, 16100 €
Taidetoimintaa Hyrynsalmen kunnassa eri ikäryhmille työpajojen ja kurssin muodossa

Nivalan kaupunki, Nivala, 1 000 €
Lystipoloku-hankkeen kehittämiseen ja kaupunkilaisten hyvinvoinnin edistämiseen taiteen keinoin

Osuuskunta DraamaRäätälit, Helsinki, 12 000 €
Vallattomat-forumteatteriproduktio ja taidetyöpajat sote-alan muutosprosessissa oleville työyhteisöille

Osuuskunta Smartisti, Kintaus, 12 000 €
Ikääntyneiden hoitoyksikössä tapahtuvan musiikkitoiminnan järjestämiseen ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin RAI-arviointijärjestelmän avulla

Pesäpuu ry, Jyväskylä, 8 200 €
Toiminnan avulla perheisiin ja perhekoteihin sijoitetut lapset ja nuoret voivat tuoda näkyväksi omia kokemuksiaan, jakaa niitä vertaistensa kanssa

Pohjois-Karjalan Mielenterveydentuki ry, Joensuu, 33 000 €
Tavoitteena on kehittää malli hyvälle ääni-ergonomialle, jolla tuetaan hyvinvointia ja stressitasojen alentamista julkisissa- kuin työympäristöissä

Pro Soveltavan taiteen tila ry, Kirkkonummi, 18 500 €
Toimijoiden osaamisen vahvistaminen osaamiskiihdyttämöjen kautta

Q-teatteri ry, Helsinki, 45 000 €
Näyttelijöiden palkkaamiseen Näyttelijä peilinä sosiaalitoimessa -hankkeeseen

Runoyhdistys Nihil Interit ry, Helsinki, 10 000 €
Runoilijoiden ja autismin kirjon henkilöiden vuorovaikutuksen kehittämiseen

Ruoveden Taideyhdistys RY, Ruovesi, 4 000 €
Taidepainotteisten virikelaukkujen valmistamiseen Ruoveden vanhainkodin/palvelutalon käyttöön

Satakunnan Elävän Kuvan Keskus, SEKK ry, Pori, 7 000 €
”Hyvä elämä”. Asunnottomien elokuvaprojekti

Seniorikonsertit ry, 17 000 €
Seniorikonserttijärjestelmän kehittämiseen Keski-Pohjanmaan vanhusten asumisyksikössä

Sirkus Magenta ry, Helsinki, 4 200 €
Perhesirkusta Kuuselan perhekuntoutuskeskuksen asiakkaille

Suomen Näyttelijäliitto ry, Helsinki, 40 000 €
Näytteljäsoveltamo 2017 – valtakunnallinen hanke, jossa koulutetaan näyttelijöitä soveltamaan ammattitaitoaan monialaisemmin

Tanssimajakka ry, Vaasa, 3 400 €
Sydämen kukat vierailuesitykset ja työpajat ikäihmisten palvelutaloissa

Tanssitaiteen tuki ry / Itäisen tanssin aluekeskus, Kuopio, 40 000 €
Laatuhuolto – Yhteisöissä toimivien taiteilijoiden työhyvinvoinnin kehittämishanke

Tekniikan museon säätiö, Helsinki, 2 300 €
Koneellista-tanssitaidetyöpajat

Zodiak Presents ry, Helsinki, 30 000 €
Tanssi Meille – taiteilijaresidenssi hoivalaitoksessa