Taiken tukisumma kasvoi viime vuonna – tuen hakijoiden määrä laski

12.10.2016

Taiteen edistämiskeskus  tuki taiteellista ja kulttuuritoimintaa apurahoina, avustuksina ja palkintoina 34 miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kasvua edellisvuoteen oli viisi prosenttia eli noin 1,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia Taike sai 800 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Taiken jakamien avustusten kokonaissumman kasvu johtuu opetus- ja kulttuuriministeriön Taikelle delegoimista uusista tukimuodoista.

Taiken tuesta suurin osa meni neljälle taiteenalalle: kuvataiteelle, kirjallisuudelle, näyttämötaiteelle ja musiikille. Nämä alat saivat 62 prosenttia koko tuesta. Viidennes koko Taiken myöntämästä kokonaistuesta menee kuvataiteelle. Samat alat ovat olleet eniten tuettujen joukossa koko suomalaisen apurahajärjestelmän historian ajan.

Vuonna 2015 Taike sai 13 200 apuraha- ja avustushakemusta, mikä oli noin 800 hakemusta vähemmän kuin edellisvuonna. Laskua oli erityisesti alueellisissa työskentelyapurahahakemuksissa ja valtakunnallisissa kohdeapurahoissa. Valtakunnallisiin tukimuotoihin osoitettuja hakemuksia oli 9 239 ja alueellisiin tukimuotoihin 3 961.

Yksittäisiä hakijoita vuonna 2015 oli noin 7 800, mikä on 300 hakijaa vähemmän kuin edellisvuonna. Apurahan tai avustuksen saajien määrä oli runsaat 3 100, kahdeksan prosenttia pienempi kuin edellisvuonna.

”Taiken hakijamäärä on nyt palautunut suurin piirtein vuoden 2010 tasolle huolimatta viime vuosina jaettavaksi tulleista uusista tukimuodoista. Onkin aiheellista pohtia, johtuuko tämä muutoksista taiteilijoiden määrässä tai työskentelytavoissa vai onko kyseessä Taiken apurahavalikoimaan liittyvä asia”, toteaa Taiken johtaja Minna Sirnö.

”Tulemme lähitulevaisuudessa arvioimaan näitä syitä yhdessä taiteen kentän toimijoiden kanssa. Myös digitaalisten palvelujen kehittämisellä pyritään poistamaan mahdollisia hakemiseen liittyviä esteitä”.

Valtaosa Taiken saamista hakemuksista tulee pääkaupunkiseudulta tai alueellista keskuskaupungeista. Taiteilija-apurahan ja kirjastoapurahan saajissa on havaittavissa lievää pääkaupunkipainotusta suhteessa hakijoihin. Näistä apurahoista päättävät valtion taidetoimikunnat ja lautakunnat. Viraston tekemät myöntöpäätökset jakautuvat hieman tasaisemmin.