Taikessa aloittaa viisi uutta läänintaiteilijaa

24.1.2018

Viisi uutta läänintaiteilijaa aloittaa Taiteen edistämiskeskuksessa (Taikessa) helmikuun alussa. Toimikausi kestää kolme vuotta.

Uudet läänintaiteilijat aloittavat kehittämisohjelmissa 1. helmikuuta. Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden sekä taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan ohjelmat saavat vahvistusta, samoin kuin lasten- ja nuortenkulttuurin sekä taiteilijoiden työskentelyedellytysten ohjelmat.

”Taike on viiden vuoden aikana kehittänyt läänintaiteilijoiden työtä kohdentamalla sitä nimettyihin kehittämisohjelmiin. Tällä on pyritty asiantuntijatyön entistä vahvempaan vaikuttavuuteen sekä lisäämään taiteen ja muun yhteiskunnan välisiä kosketuspintoja”, sanoo Taiken johtaja Minna Sirnö tiedotteessa.

”Olemme saaneet jo paljon näyttöä siitä, miten taide ja kulttuuri ovat saaneet jalansijaa muiden yhteiskuntasektoreiden, esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä. Taiteessa on paljon käyttämätöntä potentiaalia, kun pohditaan tulevaisuuden yhteiskunnan ratkaisuja”, toteaa Sirnö tiedotteessa.

Kulttuurisen moninaisuuden ja liikkuvuuden kehittämisohjelmassa aloittavat FM Maija (Maikki) Kantola (s. 1967) ja FM Milja Guttorm (s. 1978). Kantola käynnistää kulttuurisen moninaisuuden ja taiteen soveltavan käytön projekteja Satakunnassa. Guttorm puolestaan edistää saamelaiskulttuuria Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin kaupunkiympäristöissä.

Lasten- ja nuortenkulttuurin kehittämisohjelmassa aloittaa viestinnän ja taiteen medianomi Marko Hämäläinen (s. 1972). Hän vahvistaa valokuvataiteen ammattilaisuutta ja eri ikäryhmien valokuvakasvatusta Keski-Suomessa.

Taiteilijoiden työskentelyedellytysten kehittämisohjelmassa aloittaa FM Anna Isoaro (s. 1981). Hän kehittää kirjallisuuden alan freelancereiden työskentelyolosuhteita ja tuotannollista osaamista Pirkanmaalla.

Taiteen asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan kehittämisohjelmassa Taiken Turun toimipisteessä aloittaa HuK Annika Dahlsten (s. 1975). Hän vahvistaa taiteiden välistä sekä taiteen ja muiden alojen yhteistyötä Varsinais-Suomessa ja tarvittaessa muilla alueilla.

Taike kuuli alueellisia taidetoimikuntia päättäessään uusien läänintaiteilijoiden tehtäväkentistä.