Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen edunsaajien säästöissä selkeitä painotuksia

19.4.2013
Kuva: Anders G.Warne
Kuva: Anders G.Warne

Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki on tiedottanut kulttuurin hallinnonalaan vuonna 2014 kohdistuvista säästöistä. Ministeri esitteli 19.4. Säätytalossa Helsingissä lähtökohdat, joiden pohjalta kulttuurin ja taiteen veikkausvoittovarat opetus- ja kulttuuriministeriössä esitetään jaettavaksi vuonna 2014. Lopullinen päätös veikkausvoittovarojen käytöstä tehdään, kun eduskunta on hyväksynyt ensi vuoden talousarvion.

”Taiteen ja kulttuurin ensi vuoden tarkemmista rahoitusnäkymistä on tärkeää kertoa jo nyt.  Se on mielestäni reilua ja välttämätöntä, koska alan toimijoiden on otettava valtionrahoituksen muutokset huomioon, kun he rakentavat ensi vuoden budjetteja ja ohjelmistoa”, sanoo ministeri Paavo Arhinmäki.

Noin puolet taiteen ja kulttuurin valtionrahoituksesta tulee veikkausvoittovaroista. Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen jakajien määrä lisääntyy ensi vuonna, kun hallitusohjelman mukaisesti Valtion taidemuseo säätiöitetään Kansallisgalleriaksi ja sen toiminta siirretään rahoitettavaks veikkausvoittovaroista.

Jos Kansallisgalleriasta aiheutuva muutos olisi tullut voimaan kokonaisuudessaan ensi vuoden alussa, olisi se merkinnyt noin 20 miljoonan euron säästöpainetta muille edunsaajille. Kehysriihessä hallitus kuitenkin päätti pehmentää iskua.

Säästöt toteutetaan nyt asteittain siten, että kehyskauden ensimmäisenä vuonna 2014 Veikkauksen jakamattomien voittovarojen rahastoa puretaan 10 miljoonalla eurolla taiteen ja kulttuurin edunsaajien hyväksi, mikä puolittaa säästötarpeen. Rahastoa puretaan myös kehyskauden muina vuosina, jotta voidaan turvata edunsaajille suunnilleen vuoden 2014 rahoitustaso. Tämä on mahdollista, koska kaikkien Veikkauksen edunsaajien rahoitusta lisätään vuosittain yhdellä prosentilla.

Pahimmillaan pelättiin, että säästöt olisivat lähes 10 prosentin luokkaa, mutta hallituksen sopimilla pehmennyksillä säästöjä onnistuttiin kohtuullistamaan.

Taiteen ja kulttuurin säästöjä ei tehdä juustohöyläperiaatteella vaan säästöpainetta on pyritty pienentämään erityisen haavoittuvilla aloilla ja toisaalta on pyritty löytämään aloja, joissa on mahdollista tehdä vastaavasti keskimääräistä suurempia säästöjä.

Taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen edunsaajiin vuonna 2014 kohdistuviin säästöihin esitetään seuraavia painotuksia:

1. Säästöjä ei suunnata lastenkulttuuriin, vapaan kentän ammattilaisryhmiin, apurahoihin ja palkintoihin eikä kulttuurilehtien tukeen. Niiden rahoitus pyritään pitämään vuoden 2013 tasolla.

2. Keskimääräistä vähemmän säästetään myös kansallisilta taidelaitoksilta eli Suomen Kansallisoopperalta ja Kansallisteatterilta. Niiden leikkaus vuonna 2014 on yksi prosentti.

3. Keskimääräinen säästö kulttuurin ja taiteen alan veikkausvoittovaroja saaville on 3,3 prosenttia.

4. Keskimääräistä enemmän veikkausvoittovaroja säästetään niistä kohteista, joissa säästöjen vaikutusten ei arvioida olevan yhtä dramaattisia kuin muilla alueilla.

Suurimmat prosentuaaliset säästöt kohdistuvat elokuvateattereiden digitalisoinnin edistämiseen (yli 90 prosenttia teattereista on jo digitalisoitu), kulttuurin suurtapahtumiin ja ministerin käyttövaroihin. Suurin euromääräinen leikkaus kohdistuu ministerin käyttövaroihin. Keskimääräistä suuremmat säästö kohdistuvat myös kehittämis- ja projektiluontoiseen rahoitukseen. Näitä ovat taiteen ja kulttuurin kunta- ja aluehallinnon kehittäminen, luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden edistäminen, kulttuuriviennin kärkihanketuet, kulttuuriviennin hankevalmistelu, kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen, kulttuurin tietoyhteiskuntahankkeet ja sähköisten aineistojen saatavuus sekä tekijänoikeusjärjestelmän kehittäminen. Myös taiteen alan tiedotuskeskuksiin ja ulkomaisiin julkaisuihin kohdistuu keskimääräistä isompi säästö, mutta se johtuu tehdyistä rakenteellisista uudistuksista.

”Tavoitteemme on, että kaikki taiteen ja kulttuurin toimijat voisivat edelleen tehdä arvokasta työtään myös taloudellisesti vaikeana aikana. Juuri nyt on erityisen suuri tarve taiteelle ja kulttuurille. Kaikkien toimenpiteiden johdosta taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovarojen edunsaajien rahoitus vähenee huomattavasti vähemmän kuin oli ennakoitu. Uusia vähennyksiä ei pitäisi enää olla tulossa, vaan nyt neuvoteltu rahoitustaso pyritään säilyttämään lopun kehyskauden ajan”, sanoo ministeri Arhinmäki.

Tallenne tiedotustilaisuudesta osoitteessa:

http://videonet.fi/minedu/20130419/