Taiteen tuki lähes ennallaan valtion talousarviossa

28.9.2015

Taide ja kulttuuri säästyvät valtion ensi vuoden talousarviossa suurilta leikkauksilta. Kaikkiaan taiteen ja kulttuurin tukeen esitetään 3 %:n leikkausta tästä vuodesta. Mediataiteen budjettirivi kasvaa lähes 200 000 eurolla, mutta se sisältää tukia, joita aiemmin on maksettu muista varoista.

Kuvataiteen tuki on pääpiirteissään kuluvan vuoden tasolla tänään julkaistussa valtion talousarviossa vuodelle 2016. Esimerkiksi veikkausvoittovaroista kuvataidetta tuetaan tismalleen samalla summalla kuin viime vuonna, 2 106 000 eurolla. Valokuvataiteelle myönnetään veikkausvoittorahoista 755 000 euroa.

Kaikkiaan opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään ensi vuodeksi 6,8 miljarin euron määrärahaa. Tästä summasta taiteen ja kulttuurin edistämiseen esitetään käytettäväksi yhteensä 458 miljoonaa euroa. Kokonaissummaan on siirretty lainauskorvauksiin käytettävät 8 miljoonaa euroa. OKM laskee, että taiteen ja kulttuurin tuki supistuu ensi vuonna noin 13 miljoonaa euroa, mikä vastaa 3 %:a. Veikkausvoittovarojen osuus tuesta on ensi vuonna 233 miljoonaa euroa. Veikkausvoittovarat pysyvät vuoden 2015 tasolla lukuun ottamatta erillisiä työllistämisavustuksia teattereille, orkesterille ja museoille, joista luovutaan.

Toimialalle kohdistetaan viiden miljoonan euron sopeuttamistoimet liittyen edellisen hallituksen tekemiin päätöksiin. Lisäksi yleisten kirjastojen uusien perustamishankkeiden rahoittamisesta luovutaan.

OKM:n jakamiin järjestötukiin kaavaillaan kaikkiaan lähes 2 miljoonan euron säästöjä. Vielä ei ole eritelty, kuinka säästöt tulevat kohdistumaan.

OKM:n hallinnonalan suuret leikkaukset kohdistuvat yleissivistävään koulutukseen ja varhaiskasvatukseen. Leikkauksia paikataan osittain kärkihankerahoituksella. Osana leikkauksia opetus- ja kulttuuritoimen hallinnonalan virastojen toimintamenomäärärahoja vähennetään puolitoista miljoonaa euroa ensi vuonna.

Kuvataiteen osalta tavoitteeksi on asetettu mm. taiteen ja kulttuurin tukirakenteiden kehittämisen etenkin vapaan ammattilaiskentän tarpeet huomioiden. Jo aiemmin kerrotun mukaisesti edistetään julkisen rakentamisen prosenttiperiaatetta. OKM:n mukaan periaatetta laajennetaan muille kuin visuaalisille taiteenaloille ja laajemmin kulttuuriin. Näihin toimenpiteisiin sijoitetaan kolmen vuoden aikana noin 2 miljoonaa euroa.

Eduskunta päättää valtion talousarvionesityksen hyväksymisestä joulukuussa.

Juttua on korjattu: Alkuperäisessä jutussa mediataiteen tuen kerrottiin kasvavan lähes 200 000 eurolla. Tukea kuitenkin vain siirtyy muista momenteista mediataiteen nimikkeen alle.