Taiteilijaeläkkeen sai 61 taiteilijaa – hakijoita moninkertaisesti

27.2.2020

Taike on jakanut 61 ylimääräistä taiteilijaeläkettä eri alojen ansioituneille taiteilijoille. Eniten taiteilijaeläkkeitä jaettiin visuaalisten alojen taiteilijoille, yhteensä 16.

Valtion ylimääräisen taiteilijaeläkkeen saajissa on 29 naista ja 32 miestä. Eläkkeen saajista 59 prosenttia asuu muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Hakijoita oli kaikkiaan 453, eli eläkkeen sai noin 13 prosenttia hakijoista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö esitti viime elokuussa omassa budjettiehdotuksessaan valtion ylimääräisten taiteilijaeläkkeiden määrän nostoa nykyisestä 51:stä eläkkeestä 100 täyteen eläkkeeseen. Hallituksen talousarvioesityksessä nosto jätettiin toteuttamatta. Tällä hetkellä lähes 90 prosenttia valtion taiteilijaeläkkeen hakijoista jää ilman eläkettä.

”Tilanne tulee kiristymään entisestään taiteilijakentän, kuten koko väestön, ikääntyessä. Tällä hetkellä myönnettävien taiteilijaeläkkeiden määrässä ei ole huomioitu taiteilijakunnan kasvua eikä suurten ikäluokkien tuloa eläkeikään”, Suomen Kirjailijaliiton toiminnanjohtaja Suvi Oinonen totesi syksyllä Kirjailijaliiton, Suomen Taiteilijaseuran ja Finlands svenska författareföreningenin yhteisessä kannanotossa.

Yksi valtion taiteilijaeläkkeen saajista on kuvataiteilija Ulla Karttunen. Kuva teoksesta Pupu (tuskin) hymyilee / Bunny (Never) Smiles 2019.

Taiteilijaeläkettä maksetaan kuukausittain täytenä eläkkeenä tai osaeläkkeenä runsaalle tuhannelle taiteilijalle. Eläkkeen suuruuteen vaikuttavat hakijan eläke- ja muut pysyvät tulot kansaneläketuloa lukuun ottamatta.

”Valtion ylimääräinen taiteilijaeläke on osoittanut tarpeellisuutensa: Hakijoita on vuosittain useita satoja. Ansioituneenkin taiteilijan tulot muodostuvat usein satunnaisista pienistä tuloista ja apurahoista, jolloin lakisääteinen eläketurva jää hyvin alhaiseksi. Taiteilijaeläkkeillä paikataan tätä puutetta”, sanoo Taiken johtaja Paula Tuovinen.

Eläkkeet perustuvat lakiin ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä. Eläkkeen saajan tulee olla vähintään 60-vuotias ansioitunut taiteilija. Taike pyysi eläkehakemuksista lausunnon valtion taidetoimikunnilta.

Ylimääräiset taiteilijaeläkkeet, Visuaaliset taiteet:

Gregory Mary Jane, Oulu
Häggblom Simon, Lappo
Isojärvi Eija, Orivesi
Isomaa Eeva-Liisa, Helsinki
Kolu Marja, Mustasaari
Lukkarinen Hannu, Helsinki
Meklin Pentti, Kuopio
Ojaniemi Kimmo, Turku
Pernu Jaakko, Kälviä
Siukonen Jyrki, Tampere
Turunen Pekka, Kemiönsaari
Vesterinen Pekka, Helsinki
Wilkman Sofia, Espoo
Wirkkala Maaria, Espoo