Taiteilijat valittu Venetsian biennaalin 2019 Pohjoismaiseen paviljonkiin

6.9.2018
Ane Graff, Maria Teeri, Janne Nabb ja Ingela Ihrman. Kuva Kansallisgalleria, Pirje Mykkänen

Weather Report: Forecasting Future käsittelee ihmisen ja muiden eliöiden suhdetta aikana, jolloin ilmastonmuutos ja lajien joukkosukupuutto kaventavat elämän mahdollisuuksia maapallolla. Vuoden 2019 biennaalin Pohjoismaisen paviljongin näyttelyn kuratoi Suomi ja Kiasma.

Venetsian biennaalin Pohjoismaisen paviljongin näyttelyistä vastaa kolmen maan edustajista koostuva komitea. Nykytaiteen museo Kiasman kanssa yhteisessä projektissa ovat mukana Moderna Museet Ruotsista ja Office for Contemporary Art Norway (OCA). Kumppanit vastaavat vuorollaan paviljongin näyttelystä.

Näyttelyyn on kutsuttu mukaan suomalainen taiteilijapari nabbteeri, eli Janne Nabb ja Maria Teeri, norjalainen Ane Graff  ja ruotsalainen Ingela Ihrman. Taiteilijat toteuttavat näyttelyyn uudet teokset. Taiteilijat työstävät teoksiaan yhteistyössä tai dialogisesti monitieteisessä yhteisössä, ja täten heidän toiminnassaan on taiteiden, luonnontieteiden ja humanististen tieteiden välinen ulottuvuus.

Ihmisen toiminta on muovannut olennaisesti ympäristöä ja maapallon ilmastoa. Näyttelyyn valitut taiteilijat käsittelevät kysymyksiä ihmisen ja luonnon monimuotoisesta suhteesta tietoisina tulevaisuuden ennustamisen mahdottomuudesta.  Näyttely käsittelee kiperiä kysymyksiä, mutta sen toiveena on vaalia ajatusta lajien yhdessäolosta.

Pohjoismaat tunnetaan turvasatamana, jossa rauhalliset ja demokraattiset yhteiskuntasuhteet ovat taanneet hyvinvointivaltioiden edellytykset. Lisääntynyt ympäristötietoisuus ja puhtaan luonnon ja ympäristön menettämisen pelko ovat opettaneet meitä ymmärtämään luonnon merkityksen hyvinvoinnillemme.

Näyttelyn taiteilijat käsittelevät teemaa monipuolisesti

Janne Nabb ja Maria Teeri – taiteilijaduo nabbteeri – työskentelevät paikka- ja kontekstisidonnaisesti. Heidän käytäntönään on kartoittaa lähiympäristöä, jossa he kunakin hetkenä toimivat. Työskentely muovautuu riippuvuuksissa ympäristöön ja sen materiaalisuuteen sekä monilajisiin asukkeihin. Kanssaeläminen ja kierrätysideologia ovat läheisiä maaseudulla, lähellä Pohjanmaan rannikkoa työskenteleville taiteilijoille.

Ane Graff soveltaa teoksissaan ja ajattelussaan feministisen uusmaterialismin ja toisaalta luonnontieteistä mikrobiologian ja kemian tutkimusmetodeja. Hän kyseenalaistaa vakiintuneita ja vakaiksi miellettyjä rakenteita sekä tieteeseen sekä kulttuurisiin käytäntöihin perustuvia luokitteluja. Hänen teoksissaan tulee havaittavaksi ihmiskehon altistuminen muille toimijuuksille, esimerkiksi bakteereille, ja elinympäristön toksisuudelle.

Ingela Ihrmanin arkisista materiaaleista koostetut kasvien muotoiset veistokset ja installaatiot kasvavat, kukkivat ja kuihtuvat. Hän reflektoi teoksissaan myös 1970-luvun ympäristöaaltoa, tosin oman sukupolvensa queer-näkökulmasta sekä käyttää tarkastelussaan etnobiologian tapaa lähestyä ihmisen suhdetta ei-inhimilliseen luontoon. Installaatioihin liittyy usein esityksellinen osuus, jossa Ihrman eläin- ja kasviaiheisiin teoksiinsa pukeutuneena esiintyy.

Näyttelyä Weather Report: Forecasting Future tukee Jane ja Aatos Erkon säätiö.