TAKU vaatii luovien alojen työttömyysetuuusratkaisujen keskittämistä

10.12.2015

Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry vaatii, että luovien alojen työttömyysetuusratkaisut tulee keskittää yhteen toimistoon. Työttömyysturvalakiin on esitetty muutosta (HE 94/2015), jonka tavoitteena on parantaa päätoimisesti omassa työssään työllistyvän asemaa ja selkiyttää hänen asemaansa työttömyysturvajärjestelmässä. TAKU toteaa, että jos lakimuutos hyväksytään sellaisenaan, se voi osoittautua ongelmalliseksi sellaisille henkilöille, jotka työskentelevät yhtä aikaa palkansaajina ja yrittäjinä ilman, että kumpaakaan työtä voidaan pitää selvästi henkilön päätyönä.

Nyt käsittelyssä oleva lakimuutos on herättänyt huolta taide- ja kulttuurialojen sekä muiden luovien alojen palkansaajissa ja yrittäjissä. Sivutoimisilla yrittäjillä olisi lain mukaan edelleen oikeus päivärahaan, mutta sivutoimisuuden osoittaminen voi osoittautua vaikeaksi. Ongelmana ei kuitenkaan ole itse lakiteksti vaan työttömyysturvalainsäädännön tulkinta ja soveltaminen TE-toimistoissa.

TAKUn mukaan vaikka eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta esittää mietinnössään (StVM 16/2015), että työttömyysturvalain toimeenpanon ohjaus ja valvonta keskitetään yhteen ELY-keskukseen, se ei poista sitä ongelmaa, että työttömyysturvalainsäädäntöä sovelletaan eri TE-toimistoissa eri tavoin.  TE-toimistojen harkintavaltaa käytetään säännönmukaisesti työttömyysetuuden hakijan kannalta etuuksia epäävästi.

TAKUn mielestä kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun takaamiseksi on tärkeää, että luovien alojen määrittelyä koskevat ratkaisut tehdään keskitetysti yhdessä TE-toimiston toimipisteessä.  TAKU esittääkin yhtenä ratkaisuna tilanteen selkiyttämiseksi, että tähän erikseen nimettävään TE-toimiston pisteeseen kerätään kaikki se asiantuntemus, joka liittyy omassa työssä työllistymiseen. Myös luovia aloja koskeva työllisyysneuvonta ja työllisyyskoulutuksen koordinointi on syytä keskittää samaan TE-toimistoon.

Ammattijärjestö toteaa tiedotteessaan, että luovilla aloilla on tyypillistä, että työn laskutukseen liittyvät käytännön tehtävät hoidetaan laskutusosuuskuntien kautta. Alalla toimii paljon ns. kevytyrittäjiä, jotka toimivat ilman omaa yritystä, Y-tunnusta ja yrittäjän eläkevakuutusta. Monien taide- ja kulttuurialojen kevytyrittäjien kannalta on toivottavampaa, että heidät rinnastettaisiin palkansaajiksi siinä missä työosuuskuntienkin jäsenet eikä nyt esitetyllä tavalla yrittäjiksi.

TAKUn mukaan keskittämällä mm. sähköisten työkalujen avulla luovien alojen palvelut yhteen TE-toimistoon voidaan purkaa tarpeetonta byrokratiaa ja yhdenmukaistaa alalla toimivien kohtelua.