Tukea saavien kulttuurilehtien määrä laski – Taiteilija-lehden tuki kasvoi

17.3.2016
Suurimman kulttuurilehtituen sai Kultti ry, joka julkaisee Iso Numero -lehteä.
Suurimman avustuksen sai Kultti ry, joka julkaisee Iso Numero -katukulttuurilehteä.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen on myöntänyt 111 kulttuurilehdelle yli miljoona euroa. Tukea sai 30 julkaisua vähemmän kuin viime vuonna. Taide-lehden avustus pysyi ennallaan. Taiteilija-lehti sai suuremman avustuksen kuin viime vuonna.

Tuesta 859 000 euroa myönnettiin painettujen tai verkkolehtien toimitus-, painatus-, julkaisu- ja kehittämiskustannuksiin. Levikin edistämiseen kohdennettiin 120 000 euroa ja kirjastoille kulttuurilehtien tilaamiseen152 000 euroa. Tukea anoi kaikkiaan 169 hakijaa. Avustukset myönnetään veikkausvoittovaroista.

– Kulttuurilehdet ilmentävät yhteiskuntamme moninaisuutta ja rikkautta. Ne ovat olennainen osa moniäänistä kulttuurikenttäämme. On tärkeää, että näiden eri ryhmien ja alakulttuurien ääni tulee kuulluksi, toteaa opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen.

Tuen saajien määrä pieneni viime vuodesta 30 julkaisulla. Tuen saamisen kriteerejä on tiukennettu mm. levikin suhteen.

Eniten tukea sai kulttuurilehtien kattojärjestö Kultti ry, joka sai 80 000 euroa levikin edistämiseen ja Iso Numero-katukulttuurilehden julkaisemiseen. Teatteri&Tanssi -lehdelle ja Ny tid -lehdelle myönnettiin 40 000 euroa, Voima -kustannuksen Voima- ja FIFI-verkkolehdelle yhteensä 50 000 euroa, Taide -lehdelle 25 000 ja filosofinen aikakauslehti Niin & näin -lehdelle 27 000 euroa. Verkkolehdistä suurimman tuen, 20 000 euroa, sai kiiltomato.net.

Taiteilija-lehti sai tälle vuodelle 4 000 euron avustuksen. Summa kasvoi merkittävästi, sillä viime vuonna avustus oli 1 500 euroa. Taiteilija-lehti uudistui viime keväänä, minkä jälkeen lukijamäärä on kasvanut yli 5 000 lukijaan kuukaudessa.

Avustusta myönnettiin ensimmäistä kertaa Rosebud Books Oy-kirjakauppaketjulle kulttuurilehtien levikin edistämiseen Helsingissä, Kuopiossa sekä mobiilisti kulttuuritapahtumissa ympäri Suomea.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kulttuurilehtitukea Suomessa ilmestyville kulttuurilehdille ja verkkojulkaisuille, jotka ylläpitävät kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai eri maailmankatsomuksista käytävää laajaa yhteiskunnallista keskustelua. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää avustuksista kuultuaan kulttuurilehtilautakuntaa.