Turun taiteilijatiloista

7.5.2013
Aulatila Logomossa
Aulatila Logomossa

Teksti ja kuvat: Tuula Paalimäki, asiamies, Suomen Taitelijaseuran Ateljeesäätiö

Turun taiteilijatilakysymys näytti ratkeavan, kun kaupunki linjasi kolme aluetta, joihin se panostaa resursseja: Pääskyvuoren kasarmi, Barkerin ateljeet Alfa Centerissä sekä Logomon luovan talouden keskuksen taiteilijatilat.  Näistä Barkerissa ja Logomossa kaupunki toimii yhteistyössä Ateljeesäätiön kanssa. Haasteeksi on kuitenkin noussut Turun oloissa korkea vuokrataso.

Barkerin ja Logomon kiinteistöjen omistajille maksettavat vuokrat ovat paljon suuremmat kuin taitelijoilta perityt työhuonekustannukset, ja Turun kaupunki tukee toimintaa huomattavalla osuudella. Tästä huolimatta suurissa työhuoneissa kuukausivuokra nousee niin korkeaksi, että se ylittää useimpien turkulaisten taitelijoiden maksukyvyn.

Pääkaupunkiseudulla työhuoneiden vuokrataso on noin 8 – 9 euroa / m2, mutta Turussa kohtuullisena tasona pidetään 4 – 5 euroa / m2. Turussa ilmeisesti taiteilijoiden toimeentulomahdollisuudet ovat pääkaupunkiseutua haastavammat, joten useammin joudutaan työskentelemään epätyydyttävissä tiloissa.

Turkulaiset taiteilijajärjestöt tekivät kyselyn jäsenistönsä keskuudessa työtilatarpeista. Tulos voidaan tiivistää toteamukseen, että kysyntää työtiloista on, muttei maksukykyä.

Taiteilijat toivoivat työhuoneen tarjoavan asialliset työskentelymahdollisuudet, joten teknisten perusasioiden tulisi olla kunnossa: turvallinen paikka, jossa riittävästi tilaa, lämmintä talvella, huoneessa ikkunat ja riittävä loisteputkivalaistus, vesipiste ja wc käytettävissä, riittävä ilmanvaihto, mielellään hissi. Työtiloihin ei kaivattu viimeisteltyjä pintoja, mieluumminkin karskimpaa tilaa, jossa on helppo tehdä töitä.

Tärkein kriteeri työhuoneelle on kuitenkin aina hinta, vuokran tulee olla kohtuullinen.

Ateljeesäätiö aloitti toiminnan Turussa Barkerin ateljeissa viime vuonna, ja ensimmäiset Logomon tilat otettiin käyttöön tämän vuoden alussa. Seuraavia aiotaan rakentaa Logomoon ensi syksyyn mennessä, ja lisähuoneita suunnitellaan vielä ensi kevääksikin, mikäli kysyntää on. Haasteena ovat kustannukset. Kaupungin tuen avulla pienempien työhuoneiden kuukausivuokra saadaan kohtuulliselle tasolle, mutta suurimpien vuokrauksessa on pulmia.

Ateljeesäätiön hallitus onkin päättänyt nimetä suurimman Logomon työtilan määräaikaiseksi stipendiateljeeksi, johon kohdistetaan lisävuokratukea. Toivottavasti siten saadaan hankalasti jaettavissa oleva suuri tila aktiiviseen käyttöön.

Muista huoneista pyritään muodostamaan sopivan kokoisia, jottei kokonaisvuokra nouse liian korkeaksi.

Ateljeesäätiön tehtävänä on sääntöjensä mukaisesti kohtuuhintaisten työtilojen tarjoaminen kuvataitelijoille. Tämän mukaisesti myös Logomon tilojen vuokrat tulee saada turkulaisille taiteilijoille kohtuullisiksi.

Työtila Logomossa
Työtila Logomossa