Uusia tukirakenteita ja lisää rahoitusta – Ehdotukset taide- ja taiteilijapolitiikan kehittämiseksi julkaistiin

30.10.2018
Kuva: Dog Design

Opetus- ja kulttuuriministeriön lokakuussa 2017 nimittämä työryhmä on toimikautensa päätteeksi julkaissut esityksensä valtion taide- ja taiteilijapolitiikan tavoitteiksi. Työryhmän mielestä taiteeseen ja kulttuuriin ei panosteta riittävästi siihen nähden, mikä on niiden merkitys yhteiskunnan ja talouden kehityksessä.

Esitys luovutettiin eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terholle 30. lokakuuta. Työryhmän 21 ehdotusta jakaantuvat kolmeen teemaan: taiteen yhteiskunnalliseen merkitykseen, taiteen rahoitukseen sekä taiteilijoiden toimeentuloon.

Työryhmän mukaan taiteen ja taiteilijan yhteiskunnallinen asema ja tukirakenteet eivät ole muuttuneet samassa suhteessa taiteen toimintaympäristön ja taiteellisen työskentelyn kokemiin muutoksiin.

Ehdotuksiin kuuluukin, että taide- ja kulttuuribudjetin osuutta nostetaan vuoteen 2023 mennessä yhteen prosenttiin talousarvion kokonaismenoista ja että budjettirahoitusta lisätään suhteessa rahapelitoimintarahoitukseen. Lisäksi muidenkin hallinnonalojen kuin kulttuurin tulee osallistua taiteen rahoitukseen.

”Rahoitus- ja tukijärjestelmien tulee turvata pitkäjänteisesti taiteellinen työ ja taiteenalojen kehitys. Samalla rakenteiden tulee olla joustavia ja mahdollistaa myös taiteenalarajat ylittävien taiteen tekemisen muotojen tukeminen”, esityksessä todetaan.

Työryhmä esittää myös, että valtion taiteilija-apurahojen taso nostetaan puolitoistakertaiseksi, ja selvitetään apurahojen muuttamista työsuhteen mahdollistavaksi rahoitukseksi. Muut työryhmän esitykset liittyvät muun muassa Taiteen edistämiskeskuksen roolin ja sen vertaisarvioinnin uudistamiseen.

”Työryhmän ehdotukset antavat hyvän pohjan taide- ja taiteilijapolitiikan kokonaisvaltaiselle tarkastelulle ja kehittämiselle. Tulen seuraamaan mielenkiinnolla julkaisun vastaanottoa taiteen kentällä. Esimerkiksi taiteen rahoitus ja taiteilijoiden toimeentulo ovat tärkeitä aiheita, jotka varmasti herättävät keskustelua”, kommentoi eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho tiedotteessa.

Työryhmän puheenjohtajana toimi Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Paula Tuovinen, ja jäseninä taiteen akateemik­ko Eija-Liisa Ahtila, Arkkitehtuurin tiedotuskeskuksen toiminnanjohtaja Hanna Harris, ylijohtaja Riitta Kaivosoja, Kotkan kaupungin kulttuuri­johtaja Antti Karjalainen (12.2.2018 saakka), Tampereen kaupungin kulttuuri­ ja vapaa­aikajohtaja Lauri Savisaari, kirjailija Tomi Kontio, professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta, Kansallisteatterin pääjohtaja Mika Myllyaho (12.2.2018 saakka), teatteriohjaaja Esa Leskinen, Koneen Säätiön johtaja Anna Talasniemi, Music Finlandin toiminnanjohtaja Tuomo Tähtinen (12.2.2018 saakka) sekä tiimijohtaja Heli Lampi Music Finlandista.

Tutustu selvitykseen