Valtion koronatuet taiteilijoille ja taiteenalojen yhteisöille jaettiin

23.6.2020

Taiteen edistämiskeskus rahoittaa korona-apurahoin 2 900 taiteilijan ja muiden taidealan ammattilaisten työskentelyä. Opetus- ja kulttuuriministeriö taas tuki kulttuurialan yhteisöjä 11 miljoonalla eurolla.

Taiteen edistämiskeskus on jakanut suuren määrän apurahoja kulttuuri- ja taidealan ammattilaisille, joiden toimeentulo on heikentynyt koronapandemian vuoksi. Ammattilaisten työskentelyä tukevia korona-apurahoja jaettiin kaikkiaan 8,7 miljoonaa euroa. Kaikki apurahat ovat suuruudeltaan 3 000 euroa ja tarkoitettu 1,5 kuukauden työskentelyyn. Katso kaikki apurahojen saajat Taiken sivuilta.

Hakemuksia tuli ennätysmäärä, yhteensä 5 450 kappaletta. Hakemuksista yli kolmannes oli musiikin alalta, ja seuraavaksi eniten näyttämötaiteen ja kuvataiteen aloilta. Kuvataiteen alan osuus hakemuksista oli reilut 12 prosenttia.

Kuvataiteen isoimman yhteisavustuksen, 80 000 euroa, sai Helsingin Taidehallin säätiö. Kuva: Ella-Rosa Harmanen

Taike jakoi jo huhtikuussa korona-apurahoja yhteensä 1,6 miljoonaa euroa. Hakemuksia kahteen hakuun tuli yli 9 000, ja rahaa jaettiin yhteensä 10,3 miljoonaa euroa.

Taiteenalojen yhteisöille
avustuksia 11 miljoonaa

Kulttuurialojen yhteisöille myönnettiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta ylimääräistä tukea lähes 11 miljoonaa euroa. Avustuksia myönnettiin koronapandemian aiheuttaneiden talousvaikutusten lieventämiseen.

Kuvataiteessa suurimpia avustuksia saivat muun muassa Ars-Häme ry, AV-arkki, Helsingin Taidehallin säätiö, Helsingin Taiteilijaseura, HIAP ry, Joensuun Taiteilijaseura, Mehiläispesä ry (Galleria Huuto), Suomen biotaiteen seura, Suomen Taidegraafikot, Valokuvataiteilijoiden liitto ja Kuvasto ry. Katso kaikki avustusten saajat OKM:n sivuilta.

”Hakemusten runsaus ja monipuolisuus osoittavat sen, kuinka laajasti ja monella eri tavoin koronapandemia on vaikuttanut luovan työn tekemiseen. Koronapandemian aiheuttamat taloudelliset ongelmat koskevat kipeästi monen eri kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoita”, ministeri Hanna Kosonen toteaa.

Sekä apurahoihin että avustuksiin kohdistettu määräraha sisältyi eduskunnan huhtikuussa hyväksymään vuoden 2020 toiseen lisätalousarvioon, jossa kulttuuri- ja taidealan tukemiseen myönnettiin kaikkiaan 40,3 miljoonan euron määräraha. Summasta kansallisille taidelaitoksille myönnettiin 2 920 000 euroa, valtionosuutta saaville museoille, orkestereille ja teattereille 14 762 900 euroa sekä taiteen perusopetuksen ylläpitäjille kolme miljoonaa euroa.